Home
KENELLE NÄMÄ SIVUT ON TARKOITETTU?
MITEN VOIMALAITOS TOIMII
KEMIALLINEN ENERGIA
MITÄ KEMIAA VOIMALAITOKSESSA ON
KÄÄNTEISOSMOOSI
IONINVAIHTO
POLTTOPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
RIKKIPÄÄSTÖT
TYPEN OKSIDIT
HIUKKASPÄÄSTÖT
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
KOKEELLINEN TYÖ
TEHTÄVIÄ
KIITOKSET JA LINKIT


POLTTOPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

 

Polttoaineen palaessa muodostuu usein  savukaasupäästöjä, jotka vahingoittavat ympäristöä. Niiden määrään ja koostumukseen vaikuttavat polttoaineen ominaisuudet sekä polttotekniikka.

Kivihiili sisältää epäpuhtautena rikkiä, jonka palaessa syntyy lämpöä ja haitallista kaasua; rikkidioksidia. Ilmassa rikkidioksidi yhtyy happeen, jolloin syntyy rikkitrioksidia. Rikkitrioksidin reagoidessa veden kanssa syntyy rikkihappoa, joka happamoittaa ympäristöä.

Luonnossa happamoituminen johtuu pääosin rikin ja typen oksideista. Voimalaitoksessa syntyy myös typen oksideja. Tämä johtuu siitä, että ilman typpi reagoi hyvin kuumassa lämpötilassa hapen kanssa.