Home
KENELLE NÄMÄ SIVUT ON TARKOITETTU?
MITEN VOIMALAITOS TOIMII
KEMIALLINEN ENERGIA
MITÄ KEMIAA VOIMALAITOKSESSA ON
KÄÄNTEISOSMOOSI
IONINVAIHTO
POLTTOPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
RIKKIPÄÄSTÖT
TYPEN OKSIDIT
HIUKKASPÄÄSTÖT
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
KOKEELLINEN TYÖ
TEHTÄVIÄ
KIITOKSET JA LINKIT


HIUKKASPÄÄSTÖT

 

Voimalaitoksissa syntyy päivittäin kiinteää ainetta. Osa jää pohjatuhkaksi kattiloihin ja suurin osa kulkeutuu savukaasun mukana ns. lentotuhkana. Voimalaitoksen sähköisillä suodattimilla saadaan poistettua polttopäästöjen seassa oleva kiinteä aine. Kiinteää jätettä viedään päivittäin rekka-autolasteittain mm. maan täyttöaineeksi.

Lähde: http://www.vtt.fi/pro/pro2/pro27eng/ashes.htm