Metallit - Ryhmien esittelyä

Päivitetty 31.5.2004
 

Ensimmäisen ryhmän alkuaineita sanotaan yhteisellä nimellä alkalimetalleiksi. Niillä on vain yksi elektroni uloimmalla elektronikuorella, joten ne saavat oktetin luovuttamalla yhden elektronin ja muuttumalla näin yhden arvoiseksi positiiviseksi ioniksi, jolloin niiden sanotaan hapettuvan. Esimerkiksi natrium luovuttaa helposti yhden elektroninsa. Tapahtumaa voidaan kuvata seuraavalla reaktioyhtälöllä:

 Na →  Na+ + e-

Aineen hapettuessa jonkin toisen aineen on samanaikaisesti pelkistyttävä.

Toisen ryhmän metalleja sanotaan maa-alkalimetalleiksi ja ne saavat oktetin luovuttamalla kaksi elektronia. Esimerkkejä toisen ryhmän muodostamista yhdisteistä ovat MgCO3, CaCO3 ja MX2, M = metalli ja X on jokin halogeeni. Esimerkiksi magnesium muodostaa kloorikaasun kanssa magnesiumkloridia:

 Mg + Cl2 → MgCl2  

Kolmannen ryhmän metallit saavat oktetin luovuttamalla kolme elektronia, mikä vaatii jo paljon energiaa. Ryhmässä alaspäin mentäessä elektronit kuitenkin irtoavat helpommin ja ne muodostavat ioneja sitä herkemmin. Alumiini kuuluu tähän ryhmään.

 

                                                                                   

 

 

 

 

Neljännen ryhmän metalleista lyijy Pb on yksi tärkeimmistä ja sitä saadaan helposti sen malmista PbS eli lyijyhohteesta. Aikaisemmin polttoaineissa nakutuksen estoon käytetty lyijy aiheutti ympäristöongelmia. Sitä käytetään edelleen akuissa ja pattereissa, jonka vuoksi ne ovat ongelmajätettä ja siksi niitä ei saa käytön jälkeen heittää luontoon, vaan ne on lajiteltava erikseen ongelmajätteisiin.

Myös tina kuuluu tähän ryhmään. Sitä käytetään pronssissa, joka koostuu tinan ohella kuparista. Teräksen päällystyksessä tina on erinomainen, koska se muodostaa alumiinin tavoin hapettuessaan suojaavan kerroksen teräksen päälle eikä teräs pääse ruostumaan.

 

Lisätietoja:

Matalasta sulamispisteestä johtuen arvellaan, että se on ensimmäinen puhdas metalli, jota on saatu sen malmista. Jo 3000 eKr egyptiläiset käyttivät sitä. Lyijy on kuitenkin erittäin myrkyllinen ja arvellaan, että se on ollut osasyynä roomalaisten sivilisaation tuhoon.

Lyijy pystyy pelkistämään vetyä vedestä:

Pb + 2H+ → Pb2+ + H2

Kantsii vilkasta!
Rounded Rectangular Callout: Kantsii vilkasta!

                                                                           

                                                      Takaisin ylös