Kiitokset ja lähteet

Päivitetty 31.5.2004

Kiitämme Kuusakoski Oy:n henkilökuntaa Marja-Leena Ahtiaista, Lena Wileniä, Antero Vattulaista, Pasi Häkkistä, Tomi Uljasta ja Arsi Saukkolaa vieraanvaraisuudesta, onnistuneista vierailuista sekä materiaaleista. Sivuston kuvien käyttöön on saatu lupa Kuusakoski Oy:ltä.

Opetuspaketti on laadittu Helsingin yliopiston kemian laitoksen Kemia yhteiskunnassa -kurssilla keväällä 2004.

Aineenopettajaksi opiskelevat

Satu Lehtinen & Maarit Makkonen  

 

Lähteet:

Aine ja energia, kemian tietokirja ja fysiikan tietokirja. WSOY

Alkuaine n:o 13. Metalliteollisuuden Keskusliitto 1998.

Chemistry. Zumdahl 4p.

Kemiallinen ja sähkökemiallinen pintakäsittely. Suomen Galvanoteknisen yhdistyksen julkaisu no. 6 1999.

Kone - ja metalliteollisuuden ympäristöopas. Pia Forsell, Suomen ympäristökeskus 2000.

Metallien jalostus ja ympäristö. Jyrki Seppälä, Sinikka Koskela, Matti Palperi ja Matti Melanen, Suomen ympäristökeskus 2000.

Suomen talouden metallitaseet. Mikko Viitanen, Kauppa ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 9/1998.

Yleinen ja epäorgaaninen kemia. Risto Laitinen ja Jukka Toivonen. Otatieto Oy 1991.

Nettilähteet:

Metallitieto ry / Vuorimieskilta
www.metallitieto.fi

 

Pääkaupunkiseudun yhteisyövaltuuskunta, jätehuoltolaitos.

Koulun ja oppilaitoksen jäteopas

www.ytv.fi

Animaatio: Shredding and media separation. Bureau of International Recycling, www.bir.org