Terminologia

Päivitetty 31.5.2004

 

Alkalimetallit: Jaksollisessa järjestelmässä ensimmäisessä pystyrivissä olevat alkuaineet, lukuun ottamatta vetyä.

Amfoteerinen aine: Aine, joka voi sekä vastaanottaa, että luovuttaa elektroneja. Se voi siis toimia joko emäksenä tai happona riippuen olosuhteista. Esimerkiksi alumiinilla on tällaisia ominaisuuksia. 

Bauksiitti: Pääasiassa alumiinihydroksidista koostuva mineraali.

Elektrolyysi: Sähköenergialla aikaan saadaan kemiallinen reaktio. On sähköparin käänteinen muoto.

Epäjalot metallit: Jännitesarjassa vetyä helpommin hapettuvat metallit.

Hapettuminen: Alkuaine luovuttaa elektroneja. Samalla jokin toinen alkuaine pelkistyy

Ioni: Kun atomi luovuttaa tai vastaanottaa yhden tai useampia elektroneja, sitä kutsutaan ioniksi.

Jaksollinen järjestelmä: Sisältää kaikki tunnetut alkuaineet niiden ominaisuuksien mukaisessa järjestyksessä. Sen avulla pystytään ennustamaan aineiden käyttäytymistä. 

Jalometallit: Jännitesarjassa vetyä vaikeammin hapettuvat metallit.

Kivi: Mineraalien seos

Liekkisulatus: Metallien valmistusprosessi, jolla säästetään energiaa ja syntynyt rikkidioksidi saadaan hyvin talteen niin, että se ei saastuta luontoa.    

Maa-alkalimetallit: Jaksollisessa järjestelmässä toisessa pystyrivissä olevat alkuaineet.

Malmi: Kiviaines, joka sisältää tarvittavaa metallia niin paljon, että sitä kannattaa siitä erottaa. 

Metallien jännitesarja: Eri metalleista muodostettu jono, joka on saatu kokeellisesti niiden reaktiokyvyn mukaan.

Metallisidos: Kuvaa metallien rakenteessa esiintyvää sähköistä vuorovaikutusta, joka syntyy metalliatomien luovuttaessa uloimpia elektronejaan yhteiseen käyttöön. http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/kemia/kemia1/kasite.html

Mineraali: Maaperässä metallit ovat yleensä sitoutuneena muihin alkuaineisiin ja näitä yhdisteitä kutsutaan mineraaleiksi.

Pelkistyminen: Alkuaine ottaa vastaan elektroneja. Samalla jonkin toinen alkuaine hapettuu.

Raakarauta: Valu vaiheessa saatu rauta, joka sisältää noin 4 % hiiltä. Se on kovaa, mutta haurasta, jolloin sitä ei voi takoa.

Sekundaarialumiiniteollisuus: Alumiinin kierrätys ja siitä syntyvä teollisuuden ala

Siirtymämetallit: Jaksollisen järjestelmän sivuryhmään kuuluvat metallit.

Sähköpari: Syntyy kahden metallin välille liuoksessa, jossa on suoloja. Saa aikaan kemiallisia reaktioita.

Teräs: Rauta, joka sisältää alle 1,7 % hiiltä. Sitä sanotaan myös valuraudaksi.

Vuorovaikutus: Voima, joka esiintyy aina eri hiukkasten, kuten elektronien ja protonien välillä. Se voi olla heikko tai vahva ja puoleensa vetävä tai hylkivä.  

                                                         Takaisin ylös