Metallit

Päivitetty 31.5.2004
 

Yleistä metalleista

Kaikki alkuaineet voidaan jakaa metalleihin, puolimetalleihin ja epämetalleihin. Kuitenkin suurin osa aineista on metalleja ja ne sijaitsevat jaksollisen järjestelmän vasemmalla reunalla. Jaksollisen järjestelmän oikeassa yläreunassa ovat epämetallit ja niiden välissä puolimetallit:

 Pääryhmät                                               
    1     2                                                                              3     4      5     6      7     8    

H

 

Sivuryhmät

 

 

 

 

 

He

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

Cs

Ba

Hf

Lu

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

Fr

Ra

Lr

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Uun

Uuu

Uub

 

Uuq

 

Uuh

 

Uuo

 

 

 

 

Epämetallit Puolimetallit Metallit Uusimmat alkuaineet

Metallit pyrkivät luovuttamaan uloimmat elektroninsa ja muodostamaan kationeja eli positiivisia ioneja.

Epämetallit puolestaan muodostavat usein kovalenttisia sidoksia tai vetävät puoleensa elektroneja muodostaen ionisidoksia. Puolimetalleilla on ominaisuuksia molemmista ryhmistä.

Jaksollisen järjestelmän pääryhmien pystysuorien rivien alkuaineilla on saman verran atomeja uloimmalla elektronikuorella. Näin ollen niillä on samanlaisia ominaisuuksia. Pääryhmien lisäksi on sivuryhmiä. Näitä kutsutaan siirtymämetalleiksi ja ne puolestaan muistuttavat toisiaan sivuttaissuuntaan mentäessä.