Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Sanaristikko

1. Yksi meriveden tärkeimmistä ravinteista. (Typpi)
2. Normaaliolosuhteissa nestemäinen metalli. (Elohopea)
3. Fotosynteesi reaktiossa epäorgaaninen hiili ... (pelkistyy)
4. Prosessi mikä vapauttaa typpeä ilmakehään. (Denitrifikaatio)
5. Eräs hajoamistuote. (Rikkivety)
6. Eräs tunnetuin PAH-yhdiste. (Naftaleeni)
7. Meren pehmeä pohja. (Sedimentti)
8. Eräs hajoamisreaktio. (Käyminen)
9. "Kelta-aine". (Humusaine)
10. Sillä mitattaan aineen viipymistä altaassa. (Viipymäaika)
11. Itämeriportaalin koulusivujen nimi. (Boing)
12. Eräs olennainen tekijä, jota kasvit tarvitsevat fotosynteesireaktiossa. (Ravinne)
13. Eräs rasvakudokseen kerääntyvä hiilivety. (Dioksiini)

Ratkaisu: Elämän paras "keksintö". (Yhteyttäminen)

 

 

 

 

Edelliselle sivulle

Aloitussivulle