Veden kiertokulku

Veden kiertokulku luonnossa eli hydrologinen kierto on oleellinen tekijä useimpien aineiden kiertokulkua ajatellen.

Lämpötilan syvyysprofiili jakaa valtamerten vesimassat pintakerroksen, syvän veden (syvän veden vyöhyke alkaa parin kilometrin syvyydessä päiväntasaajan läheisyydessä, kohoten sitten navoille mentäessä vähitellen pintaan) vyöhykkeeseen ja pyknokliinin (vyöhyke, jossa veden tiheys muuttuu lyhyellä matkalla nopeasti ja joka erottaa tiheydeltään erilaiset vesimassat toisistaan)

Veden viipymäaika (viipymäaika on keskimääräinen aika aineen viipymiselle altaassa; viipymäaika = aineen kokonaismäärä / vuosittainen kuormitus) kuvan lukujen (määrät on * 1020 g) perusteella olisi valtamerissä

13700 * 1020 g / (0,36 + 3,5) * 1020 g/v = 3550 vuotta

ja ilmakehässä:

0,13 * 1020 g / (3,8 + 0,63) * 1020 g/v = 0,03 vuotta =   11 päivää

Globaali vedenkierto kierrättää aineita ympäri maapalloa ja biologinen kierto ravinteita pintakerroksesta syvänteeseen.

Korkeilla leveysasteilla tapahtuva vesimassojen vajoaminen on erittäin merkityksellinen ilmiö. Se aloittaa valtamerten kiertoliikkeen, jonka täyskierto kestää noin 1000 vuotta. Kylmään pintaveteen liukenee suuret määrät happea ja hiilidioksidia, joka levittäytyy syväveden virtausten mukana ympäri maapalloa.

 

Takaisin