1. Merentutkimuslaitoksen sivut, mistä löydät tietoa mereen liittyvistä tutkimuksista, myös Itämerestä:
 http://www.fimr.fi. 

2. Merentutkimuslaitoksen sivuilta pääset suoraan Itämeriportaalin, missä on kaikki Itämerestä, mm. ympäristökasvatukseen liittyvät sivut:
http://www.itameriportaali.fi/fi_FI/ 

3. Itämerenportaalista löytyy mm. sivut aineiden kierrosta Itämeressä:
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/artikkelit/aineet/fi_FI/aineet/ 

- sekä Itämeren muodosta, erityispiirteistä ja kehitysvaiheista
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/artikkelit/yleista/fi_FI/yleista/ 

- ympäristökasvatuksesta
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/ymparistokasvatus/fi_FI/itamerikasvatus/ 

4. Itämeri portaalista löydät myös BOING-koulusivut, missä on tietoa meren elämästä, rehevöitymisestä, tietovisa, videoita, kuvia, ohjeita opettajalle, Arandasta sekä erittäin hyviä koululaisille tarkoitettujen meriaiheisten sivujen linkkejä eri kielillä:
 https://jolly.fimr.fi/koulu/index.html?doc=aranda

5. Useissa kouluissa seurataan mm. Itämeren tilaa ja tehdään vesitutkimuksia. Sellainen projekti on esimerkiksi käynnissä Helsingin Yhteislyseossa
http://hyl.edu.hel.fi/

6. Käynnissä on myös ympäristökasvatushanke - Elämän vesi http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=69492&lan=fi

7. EU:n ympäristösivuilta löydät tietoa mm. kemikaaleista, veden laadusta, meren pilaantumisesta...
http://europa.eu.int/comm/environment/

8. Kansanvälisiltä Eco-Schools ympäristösivuilta saat tietoa mm. Sinisestä lipusta (uimarantojen suojelu ja kunto)
http://www.feee.org/

9. Suomen luonnonsuojeluliitto tarkastelee erityisesti merellisiä luontotyyppejä, vedenalaista luontoa ja hylkeitä...
http://www.sll.fi/

10. Perustietopaketissa ilmaston muutoksesta voit tarkastella esim. miten ilmaston muutokset vaikuttavat merenpinnan nousuun ja virtauksiin...
http://www.ilmasto.org/

11. YK:n ympäristöohjelman sivuilta (http://www.unep.org) pääset suoraan nuorille tarkoitetuille meriaiheisille sivuille
http://www.grida.no/geo2000/pacha/marine/index.htm

12. Suomen ympäristökeskuksen sivulta löydät tietoa vedestä, rehevöitymisestä, kemikaaleista...
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=248873&lan=FI

Tästä tulostettava sivu

Aloitussivulle