Synty

Veden kiertokulku

Vesimolekyyli

Meriveden kemiallinen koostumus

Vertaile vesiä!

Reaktiot merivedessä

Tutkimuksia

Tehtävät

Linkit

Sanasto

Jaksollinen järjestelmä

Opettajalle

Merike Kesler
Iina Oliver

Helsingin yliopisto

2003

Liukenee, sekoittuu tai ei kumpaakaan...


1. Bariumortofosfaatti on käytännössä veteen liukenematon (Ks = 6,03 * 10-39). Kun sekoitetaan bariumkloridiliuosta (BaCl2), jonka konsentraatio on 0,50 mol/l ja kaliumortofosfaattiliuosta (K3PO4), jonka konsentraatio on 0,20 mol/l, mikä on tällöin bariumionikonsentraatio?
                                    


2. Etsi DDT:n rakennekaava ja piirrä yhden DDT:n kanssa isomeerisen optisesti aktiivisen yhdisteen rakennekaava.
                                    


3. Maailman valtamerissä on vettä noin 1,37 * 109 km3. Jos mereen kaadetaan 900 ml kaivovettä, jonka tiheys on 1,001 g/cm3 ja oletetaan tämän määrän sekoittuvan täydellisesti meriveteen. Kuinka monta ''kaivovesimolekyyliä'' on sen jälkeen litrassa merestä otettua vettä?
 

                   

Edelliselle sivulle

Aloitussivulle

Tästä tulostettava sivu