Lähteet

Hudson J, 2002, Suurin tiede – Kemian historia, Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä

Zumdahl S, 1997, Chemistry, Houghton Mifflin Company, Boston

Merck, viitattu 13.7.2005

www.scescape.net, viitattu 13.7.2005

Linkkejä