Mainiot metallit - Kupari, kromi ja sinkki

Verkkomateriaalin tavoitteena on olla peruskoulun 7.–9. luokalle lisämateriaali, jonka avulla oppilaalle voidaan antaa kokonaisvaltaisempi kuva kuparista, kromista ja sinkistä. Nämä metallit ovat yhteiskunnallisesti ajateltuna hyvin tärkeitä ja paljon käytettyjä.

Verkkomateriaali on jaettu kolmeen osaan siten, että jokaisella metallilla on oma osansa. Jokainen osa sisältää ainakin seuraavat alasivut:

  • Historia
  • Valmistus
  • Jalostus ja käyttökohteet
  • Metallin valmistus Suomessa
  • Metallin kemialliset ominaisuudet
  • Terveys
  • Aktiviteetteja

Näiden lisäksi kuparista löytyy myös ”Kierrätys”- ja ”Tiesitkö?” -alasivut sekä sinkistä ”Tiesitkö?” -alasivu.

Verkkomateriaali kehitettiin Pro gradu -tutkielman kehitystutkimuksena.