TUOTTEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT

ETUSIVU

HISTORIA

LAINSÄÄDÄNTÖ

ONGELMAJÄTE

KOTITALOUS

LIIKENNE

TEOLLISUUS

ILMAN KEMIAA

KOULU JA YMPÄRISTÖ

SANASTOA

TIESITKÖ ETTÄ

LINKIT

KIITOKSET

 

 

 

Ympäristömerkintä antaa tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Jos tuote aiheuttaa ympäristölle vähemmän haittoja kuin muut vastaavat tuotteet, sille voidaan myöntää ympäristömerkki määräajaksi. Tällaistä maksullista merkintää valmistaja voi hakea Suomen Standardisoimisliitosta.  Ympäristömerkkejä ovat:

 

Joutsenmerkki - Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Tuotteen koko elinkaari on tutkittu. Myöntämisperusteissa on tutkittu mm. Luonnonvarojen- ja energian  käyttö, melu, päästöt ja jätteiden synty sekä hyötykäyttö.

 

Euroopan unionin ekotuotemerkki – EU:n ympäristömerkintäjärjestelmä, johon osallistuvat kaikki unionin jäsenmaat sekä Norja, on perustettu vuonna 1992. Tuote, joka kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet, voi saada EU:n ekotuotemerkin.

 

Panda, Norppa ja Siili – Ympäristöjärjestöjen ympäristömerkkejä, joilla he hankkivat varoja järjestölleen. Panda-merkki kertoo, että tuotteen valmistaja on luovuttanut osan myyntivoitoistaan Maailman luonnon säätiölle (WWF). Norppa on Suomen luonnon suojeluliiton ja Siili luontoliiton oma merkki.

 

Luomumerkki – Luonnonmukaisesti tuotetuille elintarvikkeille myönnettävä merkki.

 

Energia-merkki – Koneiden energiankulutuksesta kertova merkki.  Sisältö on määritelty mm. pyykinpesukoneiden ja kylmälaitteiden sähkönkulutukselle.

 

Der grune punkt – Saksalainen vihreä piste ei ole varsinainen ympäristömerkki. Merkki osoittaa, että tuotteen pakkaaja on maksanut Saksassa tuotteen pakkauksen erilliskeräilystä.

(Teollisuus ja ympäristö – Ideasta elinkaareen, 28-29)

 

Kemikaalien valmistajien on merkittävä aineet ja tuotteet niiden vaaraominaisuuksia osoittavin merkein ja tekstein. Merkintöjä noudattamalla suojelet terveyttäsi, ympäristöä ja omaisuutta. Jos tuotteessa on varoitus merkki, se on jätteenä ongelmajätettä. Kaikissa ongelmajätteissä merkintää ei välttämättä ole. (Ekokemin julkaisu ongelmajätteistä)