YMPÄRISTÖKEMIAA

Mari Juuti ja Päivi Porri

Helsingin yliopiston kemian laitoksen opettajankoulutusyksikkö

ETUSIVU

HISTORIA

LAINSÄÄDÄNTÖ

ONGELMAJÄTE

KOTITALOUS

LIIKENNE

TEOLLISUUS

ILMAN KEMIAA

KOULU JA YMPÄRISTÖ

SANASTOA

LINKIT

KIITOKSET


 

 

 

MAAPALLO, MAAILMAN SUURIN PÖLYNIMURI?

Kuka on vastuussa maapallomme saastumisesta? Koska on siivouspäivä? Vai onko maapallomme yksi suuri saasteiden pölynimuri, jonka pölypussiin uskomme mahtuvan rajattoman määrän saastetta?

 

YMPÄRISTÖKEMIA TUTKII, TARKKAILEE JA RAPORTOI

Ympäristökemia tutkii saasteiden kemiallista vaikutusta ympäristöön. Vesistöjen happamoituminen, otsonikato, ilmakehän lämpeneminen ja rehevöityminen ovat muutamia ympäristökemian tutkimuskohteita. Ympäristöä saastuttavat kotitaloudet, teollisuus ja liikenne. Ympäristön suojelemiseksi on säädetty monia lakeja ja asetuksia sekä pidetty kansainvälisiä konferensseja, joissa on pyritty yhteisymmärrykseen koko maapallon suojelemisesta. Ympäristömyrkyt eivät tunne valtiorajoja, sillä esimerkiksi ilmansateet voivat kulkeutua pitkiäkin matkoja maasta toiseen.