§ § § YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ § § §

ETUSIVU

HISTORIA

LAINSÄÄDÄNTÖ

ONGELMAJÄTE

KOTITALOUS

LIIKENNE

TEOLLISUUS

ILMAN KEMIAA

KOULU JA YMPÄRISTÖ

SANASTOA

TIESITKÖ ETTÄ

LINKIT

KIITOKSET

 

 


 JÄTELAKI

Suomen jätelainsäädäntö kattaa kaikki jätteet, ei kuitenkaan eräitä erityisjätteitä, esimerkiksi ydinjätteitä. Jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja sääntelee keskeisesti myös ympäristönsuojelulaki ja kemikaalilaki. Jätteiden verotusta ja maksuja säätelee verolainsäädäntö ja eräitä maksuja myös jätelainsäädäntö.

Jätelain keskeiset tavoitteet ovat:

·  Jätteen synnyn ehkäisyyn

·  Jätteen hyödyntäminen raaka-aineena ja energiana

·  Jätteen turvalliseen loppukäsittelyyn


Ympäristönsuojelun kannalta on tärkeää vähentää jätemääriä, lisätä jätteiden hyödyntämistä ja ehkäistä jätteiden aiheuttamia haittoja. Kaatopaikkojen määrien vähentäminen ja ongelmajätteiden turvallinen, tehostettu keräys ovat myös haasteita.

 

JÄTTEET JA YMPÄRISTÖNSUOJELU http://www.vyh.fi/ympsuo/jate/lait.htm