TEOLLISUUS

 

 

ETUSIVU

HISTORIA

LAINSÄÄDÄNTÖ

ONGELMAJÄTE

KOTITALOUS

LIIKENNE

TEOLLISUUS

ILMAN KEMIAA

KOULU JA YMPÄRISTÖ

SANASTOA

TIESITKÖ ETTÄ

LINKIT

KIITOKSET

 

 


 TEOLLISUUDEN OMA VASTUU

 

Yritysten omaehtoisuus ympäristöasioissa on lisääntynyt. Yritykset tuntevat vastuuta ympäristöstä. Ympäristöasioista on tulossa tärkeä kilpailutekijä. Kestävä kehitys on ympäristöasioiden huomioon ottamista yrityksen koko toiminnassa, kuten toiminnan ja tuotteiden suunnittelussa, raaka-aineiden ja energian hankinnassa ja kulutuksessa sekä jätteiden käsittelyssä. Ympäristötutkimuksen, ympäristö valistuksen ja –kasvatuksen ansiosta ympäristö ongelmat on tiedostettu ja niitä on voitu ratkaista. Tuotantomenetelmien ja –tekniikan kehittyessä teollisuuden ja energiatuotannon päästöt vesistöön, maaperään ja ilmaan ovat ratkaisevasti vähentyneet viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Nykyään pystytään valmistamaan enemmän lopputuotteita kuluttaen vähemmän raaka-aineita ja energiaa. Päästöjä ja jätteitä syntyy nyt entistä vähemmän. Ympäristömääräysten kiristyminen rinnalla ympäristötietoisten kuluttajien ja asiakkaiden vaatimukset ovat ohjanneet kehitystä tähän suuntaan. (Teollisuus ja ympäristö – Ideasta elinkaareen, 4-5)

 

 

TUOTTEIDEN ELINKAARI RAAKA-AINEESTA KULUTTAJALLE

 

Tuotteen elinkaari on tuotteen koko tuotanto- ja käyttöhistoria alusta loppuun. Elinkaari alkaa raaka-aineiden hankinnasta ja päättyy jätteiden käsittelyyn. Tuotteiden suunnittelu alkaa asiakkaiden tarpeista, jotka eivät ole enää kiinnostuneet pelkästään lopputuotteen ympäristövaikutuksista, vaan yhä useammin tuotteen koko elinkaaresta. Elinkaariarvioita tehdessään yritys selvittää tuotteen elinkaaren eli koko tuotanto- ja käyttöhistorian aikaiset ympäristö vaikutukset. Tällöin laaditaan ekotase, joka erittelee tuotantoon tarvittavat raaka-aineet ja energian  sekä tuotannossa syntyvät loppu- ja sivutuotteet, jätteet ja päästöt. Ekotaseen avulla selvitetään tuotannon ympäristökuormitukset, jolloin niihin on helpompi vaikuttaa. Tuotteen tuottajan ympäristö vastuuseen kuuluu: tuotteen suunnittelu koko elinkaarta ajatellen, tuotteen valmistus, tavarantoimittajien valinta ja hankinta, tuotteen käyttöä koskeva tieto sekä jätteen käsittelyä koskeva tieto. (Teollisuus ja ympäristö – Ideasta elinkaareen, 10-11)