HAPPOSATEEN HAVAINNOLLISTAMINEN

 

ETUSIVU

HISTORIA

LAINSÄÄDÄNTÖ

ONGELMAJÄTE

KOTITALOUS

LIIKENNE

TEOLLISUUS

ILMAN KEMIAA

KOULU JA YMPÄRISTÖ

SANASTOA

TIESITKÖ ETTÄ

LINKIT

KIITOKSET


Tämä työ on tarkoitettu yläasteelle ja lukioon.

 

TAVOITTEET 
Työn tarkoituksena on havainnollistaa oppilaille happosateiden vaikutus 
ympäristöön. Työ on toteutukseltaan melko yksinkertainen, mutta 
sen avulla on helppo demonstroida oppilaille, miten happo vaikuttaa 
kasvien soluihin ja rakennuksiin. 
Mittaamattoman arvokkaat historialliset rakennukset ja nähtävyydet 
kärsivät myös vaurioita hapon reagoidessa niiden pintojen kanssa. 
Vesistöjen happamoituminen vaikuttaa herkkien kalakantojen häviämi-
seen ja kasvillisuuden muuttumiseen. Happosateista voit lukea lisää 
Ilman kemiaa-sivuilta.        

 

 

TYÖOHJE
1.Laita koeputkeen 1g Na2SO3 (natriumsulfiittia). Aseta koeputki 
ehjään minigrip-pussiin pitäen kiinni pussin ulkopuolelta.

 

2. Täytä pipetti (the Beral pipet) varovaisesti 6M suolahapolla. 
Varo läikyttämästä HCl:a, sillä se on syövyttävää.

 

3. Laita pipetin varsi ,puristamatta sen päätä, Na2SO3:a sisältävään
koeputkeen. Lisää pussin pohjalle 10ml tislattua vettä. Varmista, 
ettei vesi pääse reagoimaan HCl:n tai Na2SO3:n kanssa. 
Poista pussista varovasti ylimääräinen ilma. Sulje pussi.

 

4. Purista hitaasti pussin läpi pipetistä HCl-tippoja natriumsulfiitti-
liuokseen. Pidä koe putki koko ajan pystyssä, ettei sisältö läiky. 
Pidä pussi suljettuna.

 

5. Anna reaktion edetä koeputkessa 1-2 minuuttia ravistaen putkea 
muutamien sekuntien välein. Älä kuitenkaan ravista putkea niin 
voimakkaasti, että vesi ja koeputken sisältö sekoittuisivat.

 

6. Avaa minigrip-pussi varovasti ja siirrä kuivaa, puhdasta pipettiä 
käyttäen pussin pohjalta liuosta kolme pipetillistä kuivaan, puhtaaseen
 koeputkeen. Sulje pussi uudestaan. 
Merkitse koeputkeen A-kirjain.

 

7. Kuori omenasta kaksi kuorenpalasta (n.2cm:n pituista) ja aseta ne 
talouspaperille.Lisää 4-5 tippaa koeputkessa A ollutta liuosta toisen 
omenaviipaleen päälle. Lisää taastoisen omenaviipaleen päälle tislattua 
vettä 4-5 tippaa (Tämä viipale toimii verrokkina).Tarkkaile 3 minuutin 
jälkeen kahta omenaviipaletta. Kirjaa tekemäsi havainnot.

 

8. Pudota tippa tislattua vettä  pH-paperille. Kirjaa havaintosi.

 

9. Toista kohta 8. käyttäen koeputken A-liuosta tislatun veden tilalla. 
Kirjaa havainnot.

 

10. Laita 1cm:n pituinen magnesiumnauhaa erilliseen kuivaan koeput-
keen. Lisää pipetillinen koeputken A liuosta. Tarkastele reaktiota 
vähintään 3 minuuttia. Kirjaa havaintosi.

 

11. Lisää kaksi pientä marmorisirua (CaCO3) koeputkessa A jäljellä 
olevaan liuokseen. 
Tarkastele reaktiota vähintään 3 minuuttia. Kirjaa havaintosi.

 

12. Hävitä kaikki käyttämäsi liuokset opettajan ohjeiden mukaisesti.

 

13. Pese kädet huolella lähtiessäsi laboratoriosta.

 

 

KYSYMYKSET

 

1. Na2SO3:sta ja HCl:sta reagoidessa muodostui rikkidioksidia
SO2. Muut muodostuvat tuotteet olivat vettä ja NaCl:a. 
Kirjoita tasapainotettu reaktioyhtälö SO2:n muodostumisesta.

 

2. Mitä vaikutusta tällä kaasulla oli pussissa olevan tislatun veden 
happamuuteen? 

 

3. Kuvaile happosateen syntyä.

 

4. Kuten tiedät, pH-arvo 5,6 on määritelty happosateen rajaksi. 
Vertaa oman liuoksesi pH:ta tähän arvoon?

 

6. Jos pussissa olevan liuoksen kaltaista nestettä olisi marmoripat- 
saiden tai teräsrakenteiden (steel girders) päällä, millainen mahtaisi 
olla sen vaikutus?

 

7. 
A) Kirjoita tasapainoyhtälö "happosateesi" (H2SO3) ja marmorisirujen
(CaCO3) välille. (Vihje: Hiilidioksidi ja kalsiumsulfiitti liuos ovat 2/3 
muodostuvista tuotteista.)

 

B) Selitä, kuinka yhtälö kuvaa happosateen vaikutusta marmoripat- 
saisiin ja rakennusmateriaaleihin.

 

LÄHTEET
American Chemical Sosiety (2001) Chemistry in the community, Michelle Russel 
Julet

 

Taloudellinen tiedotustoimisto Veden kemiaa