Tämä opetuspaketti on tarkoitettu lukion kemian opetuksen tueksi. Tavoitteena on syventyä vedenpuhdistukseen, erityisesti yhden kemikaalin, rauta(II)-sulfaatin, osalta ja samalla esimerkin kautta selvittää, miten innovaatioprosessi ja kestävä kehitys liittyvät aiheeseen.

Sivut ovat suunnitelleet ja toteuttaneet kemian aineenopettajaopiskelijat Joonas Vainio ja Johannes Leppänen "Kemia yhteiskunnassa" - kurssilla keväällä 2003.

Haluamme kiittää ideoista ja avusta Kemira Pigmentsiä ja Markku Mäkelää.

Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi!

Antoisia hetkiä vedenpuhdistukseen liittyvän kemian parissa!

                  Johannes Leppänen                          Joonas Vainio