Vuonna 1961 aloitettiin Kemira Pigmentsin Porin tehtaalla titaanidioksidin, TiO2, valmistus. Tämän päätuotteen lisäksi valmistusprosessissa syntyi sivutuotteena rauta(II)sulfaatin, Fe(II)SO4 , kidevedellistä muotoa eli ferrosulfaattia. Koska ferrosulfaattia muodostui massalla mitaten viisinkertaisesti titaanidioksidiin verrattuna, oli edessä merkittävä ongelma. Mihin sijoittaa valtavat määrät hyödytöntä jätettä?

Koska ferrosulfaatti on vaaraton kemikaali ympäristölle, niin aluksi se pumpattiin suoraan meren pohjaan. Kuten tiedämme, ferrosulfaatti saostaa erinomaisesti fosforin vedestä. Tämän takia tehtaan ympäristön vedet ovat vielä nykyäänkin poikkeuksellisen kirkasvetisiä. Kuitenkin sivutuotteena muodostui niin suuria määriä ferrosulfaattia, että sitä ei enää voitu laskea mereen. Seuraavana ratkaisuna ferrosulfaattia alettiin varastoida tehtaan ympärille kasoiksi. Vuosien kuluessa nämä kasat ovat kasvaneet valtaviksi kilometrien pituisiksi kukkuloiksi.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi!

Kestävänä ratkaisuna varastointia kasoiksi ei voi pitää. Siksi Kemira Pigmentsillä pyrittiin tutkimuksen avulla kehittämään ferrosulfaatille käyttöä, jopa sellaista joka olisi kaupallisesti hyödynnettävissä. Ferrosulfaatin mahdollisuudet vedenpuhdistuksessa sen saostusominaisuuksien takia tiedettiin. Käytön tiellä oli kuitenkin ongelmia sekä teknisessä käsittelyssä että markkinoinnissa. Näiden ongelmien ratkaiseminen vaati vuosien tutkimuksen, mutta tuotekehittelyn tuloksena ferrosulfaatti on nykyään merkittävä kemikaali vedenpuhdistuksessa. Noin neljäsosa ferrosulfaatin 1000 tonnin päivätuotannosta myydään vedenpuhdistuskemikaaliksi.

Tuotekehitys jatkuu edelleen ja sen seurauksena ferrosulfaatilla on jo useita kaupallisesti hyödynnettäviä käyttötarkoituksia. Vedenpuhdistuksen jälkeen toiseksi merkittävin käyttökohde ovat rautaoksidipinnoitteet, joita on useita eri värisiä. Lisäksi ferrosulfaattia käytetään karjanrehussa raudanlähteenä, sementin lisäaineena ja hieman myös lannoitteiden raaka-aineena. Nykyisin noin puolet ferrosulfaatin tuotannosta myydään. Uusia käyttökohteita kehitellään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää kaikki ferrosulfaatti vuoteen 2007 mennessä.

Tällaisesta tuotteen eli tässä tapauksessa ferrosulfaatin kehityskaaresta käytetään nimeä innovaatioprosessi. Sen tuloksena kemikaali, joka aluksi oli jäte, on nyt kaupallisesti hyödynnettävä tuote. Ferrosulfaatin elinkaari ei siis enää päätykään hyödyttömänä jätteenä Pohjanlahden rannalle, vaan puhdistaa sinunkin jätevesiäsi vedenpuhdistuslaitoksessa.