Kemia on kokeellinen luonnontiede, joten on hyödyllistä tutustua rauta(II)sulfaatin ominaisuuksiin niin, että pääsee itse tekemään ja havainnoimaan. Tätä tarkoitusta varten tällä sivulla on ohjeet kolmeen melko yksinkertaiseen työhön.

1.  Liuotuskoe

Tutustutaan rauta(II)sulfaatin liukoisuuteen vedessä ja tutkitaan lämpötilan vaikutusta liukenevuuteen.

 

2.  Saostuskoe

Kokeillaan saostaa fosfori vesiliuoksesta.
3.  Hapetus-pelkistyskoe

Todetaan, että rautaioni voi esiintyä vesiliuoksessa sekä 2+ että 3+ -muodossa.