Rauta(II)sulfaatti on kiteistä ja väriltään vaalean vihreää, mutta ilman kanssa kosketuksiin joutuessaan se voi muuttua pinnaltaan ruskehtavaksi. Tämä johtuu siitä, että Fe2+, +2-arvoinen ferrorauta, on tällöin osittain hapettunut Fe3+:ksi, +3-arvoiseksi ferriraudaksi.

Rauta(II)sulfaatti on vesiliukoinen ioniyhdiste, suola, joka koostuu rautakationista Fe2+ ja sulfaattianionista SO42-.

Rauta(II)sulfaattimolekyyli.
Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi!

Rauta(II)sulfaatin kidehilassa on yleensä myös kidevettä mukana:

Fe(II)SO4∙ 7H2O tai Fe(II)SO4∙ 4H2O tai Fe(II)SO4∙ H2O

Väri vaalenee sitä mukaa, mitä vähemmän kidevettä on mukana.

Rauta(II)sulfaatti on haitallista nieltynä. Se ärsyttää silmiä, ihoa ja hengityselimiä. Rauta(II)sulfaattia käsiteltäessä on käytettävä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Lisäksi on vältettävä pölyn muodostusta ja tarvittaessa on käytettävä hengityssuojainta.

Rauta(II)sulfaattia syntyy titaanidioksidin, TiO2, valmistusprosessin sivutuotteena suuria määriä.

         

Rauta(II)sulfaatti on monipuolinen kemikaali ja sitä käytetään hyvin moneen tarkoitukseen. Suurin käyttökohde sillä on kuitenkin vedenpuhdistuskemikaalina. Vedenpuhdistuksessa rauta(II)sulfaattia käytetään saostaamaan vesistöjä rehevöittävät fosfaatti, PO43-, yhdisteet pois. Reaktio on seuraavanlainen:

Ensin osa ferroioneista Fe2+ hapettuvat ferri-ioneiksi Fe3+

                4Fe2+ + O2 + 4H+ à 4Fe3+ + 2 H2O.

Tämän vuoksi monissa vedenpuhdistamoissa sanotaankin käytettävän ferrisulfaattia ferrosulfaatin sijaan.

Sitten ferro-ionit ja ferri-ionit reagoivat jätevedessä nopeasti hydroksyyli- ja fosfaattiionien kanssa muodostaen saostumia, joiden kokoa pyritään kasvattamaan laskeutumiskykyisiksi hiutaleiksi

Fe3+ + HnPO4-(3-n) à FePO4(s) + nH+, (n = 0, 1, 2 tai 3)

3Fe2+ + 2PO43- à Fe3(PO4)2(s)

Hydroksyylisakka muodostuu reaktion

Fe3+ + 3H2O à Fe(OH)3(s) + 3H+

mukaan. Tämä ferrihydroksidisakka toimii myös jäteveden epäpuhtauksien sitojana, muttei poista fosforia yhtä tehokkaasti kuin raudan reagoidessa suoraan fosfaattien kanssa.

Rauta(II)sulfaattia käytetään myös pigmentti- eli väriaineiden raaka-aineena. Siitä valmistetaan kemiallisesti muita yhdisteitä, jotka ovat hyviä pigmenttejä.

Esim.  -FeO (keltainen, punainen, ruskea ja musta)

          -Fe2O3 (punainen) saadaan sulfaatista tai pasuttamalla

          -FeO∙ Fe2O3 (musta)

          -FeO + Mn (ruskea)

Rauta(II)sulfaatista valmistetaan rautaoksidia, FeO, myös magneettisiin muistivälineisiin, kuten videokasetteihin yms. Sitä lisätään myös sellaisenaan pieniä määriä karjan rehun sekaan raudanlähteeksi estämään anemiaa.

Koska Fe2+-ioni hapettuu helposti Fe3+-ioniksi, on Fe2+ -ioni hyvä pelkistin. Tähän tarkoitukseen rauta(II)sulfaattia käytetään sementin seassa, jossa Fe2+ -ioni pelkistää allergiaa aiheuttavan Cr(VI):n Cr(III):ksi:

3 Fe2+ + Cr6+ à 3 Fe3+ + Cr3+