Etusivu

Johdanto

Työtavat

Suoja-asut ja suojavarusteet

Erityistä koululaboratoriossa

Vaaralliset aineet

Ongelmajätteet

Paloturvallisuus

Sähköturvallisuus

Tapaturmat ja ensiapu

Videot

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijät:

Voitto Jäppinen & Veikko Karjalainen

Sähköposti

voitto.jappinen@helsinki.fi

veikko.karjalainen@helsinki.fi

Toteutettu Kemia yhteiskunnassa-kurssilla. Kevät-05

 

 

 

 

Laboratoriotöissä on olemassa tapaturman riski. Yleisempiä laboratoriotapaturmia ovat lasin aiheuttamat haavat tai ihon vahingoittuminen syövyttävien aineiden vaikutuksesta sekä lämmön, kemiallisten aineiden ja sähkön aiheuttamat vammat.

Laboratoriossa työskenneltäessä on syytä muistaa, että paras ensiapu on ennaltaehkäisy:

VÄLTÄ TAPATURMAA, MUISTA SUOJAIMET!

On syytä muistaa, että jokainen on velvollinen antamaan ensiapua onnettomuuden tai tapaturman uhrille parhaan kykynsä mukaan. Kaikista laboratorioissa sattuneista tapaturmista on ilmoitettava laboratorion vastaavalle henkilölle.

 

Ennakoivat toimenpiteet

Selvitä ennakolta:

 • missä on lääkekaappi
 • mitä lääkekaapin varustukseen kuuluu
 • missä on lähin puhelin
 • hälytysnumerot
 • sammutusvälineet
 • hätäsuihkut
 • silmänhuuhtelupullo
 • varauloskäytävä
 • suojanaamari

Kun ryhdytään vaaralliseen työhön on syytä kertoa työtoverille mitä aikoo tehdä

Ohjeet tapaturman sattuessa

Tapaturman sattuessa toimi seuraavasti:
 1. Suoritetaan lyhyt tilannearvio. Tällöin on oltava toisaalta nopea ja toisaalta rauhallinen. Tilannearvio ei saa estää tai viivyttää ensiaputoimia.
 2. Tapaturman uhria ei pidä liikuttaa, mutta jos uhria uhkaa vaara hänet on saatava pois vaara-alueelta
 3. Hälytetään työtoverit ja laboratorion ensiapukoulutuksen saaneet henkilöt apuun. Annetaan välitön ensiapu.

Ensiavun tarkoitus on :

  • ehkäistä loukkaantuneen hengenvaara
  • ehkäistä tilan huononeminen
  • saattaa loukkaantunut kuljetuskuntoon ja
  • autaa tarvittaessa kuljetuksessa

4. Tehdään hätäilmoitus sairaankuljetukselle tai palokunnalle vasta, kun tiedetään mitä on tapahtunut, montako henkilöä on loukkaantunut ja millaista apua tarvitaan.

Hätäilmoituksessa on kerrottava:

 • kuka ilmoittaa ja mistä
 • mitä on tapahtunut
 • missä on tapahtunut
 • milloin on tapahtunut
 • loukkaantuneiden määrä ja vamman laatu sekä
 • tarvittavan avun määrä ja laatu

5. Ensiavun antamisen jälkeen tapaturman uhria ei saa jättää yksin, vaan on seurattava uhrin hengitystä, valtimon sykettä, psyykkistä tilaa, rauhoitettava uhria, jne