Etusivu

Johdanto

Työtavat

Suoja-asut ja suojavarusteet

Erityistä koululaboratoriossa

Vaaralliset aineet

Ongelmajätteet

Paloturvallisuus

Sähköturvallisuus

Tapaturmat ja ensiapu

Videot

Linkkejä

 

 

 

Tekijät:

Voitto Jäppinen & Veikko Karjalainen

Sähköposti

voitto.jappinen@helsinki.fi

veikko.karjalainen@helsinki.fi

Toteutettu Kemia yhteiskunnassa-kurssilla. Kevät-05

 

 

 

 

Vaaralliset aineet tulee pakata, merkitä, luokitella ja säilyttää asianmukaisesti. Vaaralliseksi aineeksi luokitellaan aine joka vähäisissämäärin on vaarallinen ihmiselle tai ympäristölle tai voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Jokainen vaarallista ainetta sisältävä säilytysastia olisi koululaboratoriossa merkitä etiketillä tai tarralla josta ilmenee aineen tai yhdisteen nimi, varoitusmerkit ja väkevyys.

Ja on tietysti hyvä muistaa, että laboratorioissa olevat aineet ovat vaarallisia yleensä vain väärinkäytettynä!

 

 

Vaarallisten aineiden merkinnät:

 

F

 

F+

 

O

 

Helposti syttyvä

Helposti syttyvä

Mycket brandfarlig

Erittäin helposti syttyvä

Erittäin helposti syttyvä

Ytterst brandfarlig

Hapettava

Hapettava

Oxiderande

 

 

 

 

 

 

 

T+

 

E

 

Myrkyllinen

Myrkyllinen

Giftig

Erittäin myrkyllinen

Erittäin myrkyllinen

Mycket giftig

Räjähtävä

Räjähtävä

Explosiv

 

 

 

 

 

 

Xn 

 

Xi

 

 

 

Haitallinen

Haitallinen

Hälsoskadlig

Ärsyttävä

Ärsyttävä 

Irriterande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

Syövyttävä

Syövyttävä

Frätande

Ympäristölle vaarallinen

Ympäristölle vaarallinen

Miljöfarlig