Etusivu

Johdanto

Työtavat

Suoja-asut ja suojavarusteet

Erityistä koululaboratoriossa

Vaaralliset aineet

Ongelmajätteet

Paloturvallisuus

Sähköturvallisuus

Tapaturmat ja ensiapu

Videot

Linkkejä

 

 

 

Tekijät:

Voitto Jäppinen & Veikko Karjalainen

Sähköposti

voitto.jappinen@helsinki.fi

veikko.karjalainen@helsinki.fi

Toteutettu Kemia yhteiskunnassa-kurssilla. Kevät-05

 

 

 

 

Sähkölaitteiden käsittely

 

Sähköturvallisuuteen liittyviä jokaisessa laboratoriossa noudatettavia ohjeita:

 

  • Viallisia tai vialliseksi epäiltyjä laitteita ei saa käyttää. Niistä on ilmoitettava opettajalle.
  • Sähkölaitteita ei saa käsitellä kostein käsin. Silloin on olemassa sähköiskun vaara.
  • Veden suihkuttaminen sähkölaitteiden päälle on hengenvaarallista. Tämä on muistettava puhdistus ja sammutus töissä.
  • Tarkista etteivät sähköjohdot pääse palamaan tai kosketuksiin kuumien esineiden tai liuottimien kanssa.
  • Pistotulppaa ei saa irroittaa pistorasiasta johdosta nykäisemällä vaan ottamalla kiinni pistotulpasta.
  • Liitäntä- ja jatkojohdot vedettävä niin ettei niihin voi kompastua. Mieluummin tulisi käyttää kiinteitä asennuksia.
  • Virta on katkaistava aina ennen lampun tai sulakkeen vaihtoa.