Kierrätysprosessi - metallien erotusprosessi

Päivitetty 31.5.2004
Ohjeita käyttäjille
Metallit
Metalleja luonnossa
Metallituotteen elinkaari
Kierrätysprosessi
bulletErotusprosessi
bulletAlumiinisulatus
bulletHopeaelektrolyysi
Kokeet koulussa
Tehtävät
Terminologia
Kiitokset ja lähteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. esikäsittely

2. murskaus

3. metallien erottelu

4. puhdistus / rikastus

5. valu harkoiksi

6. uudelleen käyttö: tuotteen valmistus

 

 

1. esikäsittely

2. murskaus

3. metallien erottelu

4. puhdistus / rikastus

5. valu harkoiksi

6. uudelleen käyttö: tuotteen valmistus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. esikäsittely

2. murskaus

3. metallien erottelu

 

·       hydrosykloni

 

·     sähkömagneetti- erotin

·      tiheyseroihin perustuva erottelu 1.vaihe

·      tiheyseroihin perustuva erottelu 2.vaihe

·      metallien lajittelu

4. puhdistus / rikastus

5. valu harkoiksi

6. uudelleen käyttö: tuotteen valmistus

 

 

 

 

 

1. esikäsittely

2. murskaus

3. metallien erottelu

 

·      hydrosykloni

·      sähkömagneetti- erotin

·      tiheyseroihin perustuva erottelu 1.vaihe

·      tiheyseroihin perustuva erottelu 2.vaihe

·      metallien lajittelu

4. puhdistus / rikastus

5. valu harkoiksi

6. uudelleen käyttö: tuotteen valmistus

 

 

1. esikäsittely

2. murskaus

3. metallien erottelu

 

·      hydrosykloni

·      sähkömagneetti-erotin

·      tiheyseroihin perustuva erottelu 1.vaihe

·      tiheyseroihin perustuva erottelu 2.vaihe

·      metallien lajittelu

 

4. puhdistus / rikastus

5. valu harkoiksi

6. uudelleen käyttö: tuotteen valmistus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. esikäsittely

2. murskaus

3. metallien erottelu

 

·      hydrosykloni

·      sähkömagneetti- erotin

·      tiheyseroihin perustuva erottelu 1.vaihe

·      tiheyseroihin perustuva erottelu 2.vaihe

·      metallien lajittelu

4. puhdistus /           rikastus

5. valu harkoiksi

6. uudelleen käyttö: tuotteen valmistus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. esikäsittely

2. murskaus

3. metallien erottelu

 

·      hydrosykloni

·      sähkömagneetti-erotin

·      tiheyseroihin perustuva erottelu 1.vaihe

·      tiheyseroihin perustuva erottelu 2.vaihe

·      metallien lajittelu

 

4. puhdistus / rikastus

5. valu harkoiksi

6. uudelleen käyttö: tuotteen valmistus

 

Osiossa käsitellään metallien erotusprosessia. Tarkastelun kohteena on suomalaisen metallien kierrätyslaitoksen käyttämä prosessi.

Monimetallituotteita uudelleen käytettäessä on metallit saatava erilleen, jotta ne voitaisiin rikastaa ja toimittaa edelleen tuotteiden valmistajille.

Kierrätysprosessin vaiheita tarkastellaan jatkossa tarkemmin, mutta yleiskuvan saamiseksi kannattaa vilkaista (englanninkielistä) animaatiota.

 

Käytöstä poistetun tuotteen erotteluprosessin kaaviokuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esikäsittely

Autosta poistetaan akku, öljyt, polttoaine, jäähdytysnesteet, renkaat, turvatyynyt ja katalysaattori.

 

 

Murskaus                           

 

Materiaali saatetaan vasaramurskaimella prosessissa käsiteltävään kokoon (10mm).

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

Iskun on oltava

 erittäin kova, jotta osa

metallisidoksista katkeaa.

Rounded Rectangular Callout: Iskun on oltava
 erittäin kova, jotta osa 
metallisidoksista katkeaa.

 

 

 

 

 

                                                                                    Vasaramurskain

 

 

Pesu ja seulonta (10mm).

 

Murskattu materiaali pestään ja seulotaan. Mikäli murskaimen läpi on päässyt liian isoja palasia, ne palautetaan seulalta takaisin murskaukseen.               

 

                  

                                                                        Murskattua ja seulottua kierrätysmateriaalia

 

 

Hydrosykloni                           

Erotus perustuu voimakkaasti kiertävään ilmavirtaan. Ilmavirran mukana kerätään kevyet osat kuten kankaat, istuinten täytteet yms. kierrätettävistä metalleista ja muusta materiaalista. 

 

hydrosykloni

                                                                                            

 

 

Tämähän on varsinainen kieputin. Ilmavirran mukana erottuivat porukoista kevyet kaverit.
Rounded Rectangular Callout: Tämähän on varsinainen kieputin. Ilmavirran mukana erottuivat porukoista kevyet kaverit.

 

 

Sähkömagneettierotin  

Kierrätysmateriaalia kuljettava liukuhihna päättyy voimakkaaseen sähkömagneettiin. Sähkömagneetti vetää puoleensa rautaa sisältäviä metalliseoksia pääosin terästä.

* magneettiset (teräs) talteen -> valimoon

-> muut kuin magneettiset metallit ja metallien seokset jatkavat erotusprosessia

 

 

 

 Teräskaverini ei enää jatka tätä erotusprosessia.

– Moikka, tuotteessa tavataan!

Rounded Rectangular Callout:  Teräskaverini ei enää jatka tätä erotusprosessia.
– Moikka, tuotteessa tavataan!
             

 

 

 

Tiheyseroihin  perustuva erottelu, ensimmäinen vaihe

 

Murskattu, pesty ja edellisistä erotuslaitteista prosessikulkuaan jatkavat materiaalit ohjataan pyörivään pyörröerottimeen. Väliaineena pyörröerottimessa toimii magnetiitin (Fe3O4) ja veden seos. Väliaineen tiheydeksi on säädetty 2 kg/dm3.  

Samalla periaatteella voit erottaa toisistaan kiven ja puunpalan, kun väliaineena toimii vesi.

Veden tiheys on n. 1 kg/dm3. Kiven tiheys on suurempi ja puupalan pienempi kuin 1 kg/dm3.

 

Text Box: Samalla periaatteella voit erottaa toisistaan kiven ja puunpalan, kun väliaineena toimii vesi. 
Veden tiheys on n. 1 kg/dm3. Kiven tiheys on suurempi ja puupalan pienempi kuin 1 kg/dm3.

Rummussa materiaali jakautuu tiheyden perusteella alle  2 kg/dmkevyisiin jakeisiin ja yli 2 kg/dm3 painaviin jakeisiin.     

                                     

 

Pyörröerottimen jälkeen metallit menevät pesuun, jolloin jakeista erotetaan väliaineena toiminut magnetiitti takaisin erotusvaiheen kiertoon.

 

 

 

 

 Siis alle  2 kg/dm3   

Magnesium (Mg), kumit,  puut ja muovit on nyt saatu erotettua. 

Cloud Callout:  Siis alle  2 kg/dm3    
Magnesium (Mg), kumit,  puut ja muovit on nyt saatu erotettua. 

 

 ja yli 2 kg/dm3

Minä ja muut jatkamme toiseen tiheyseroihin perustuvaan pyörröerottimeen.  

Cloud Callout:  ja yli 2 kg/dm3 
Minä ja muut jatkamme toiseen tiheyseroihin perustuvaan pyörröerottimeen.  


                  

                                                                           

 

 

 

Tiheyseroihin  perustuva erottelu, toinen vaihe

 

Erotus perustuu samaan toimintaperiaatteeseen, kuin edellä kuvattu tiheyden eroihin perustuva 1. erotus.

 

Väliaineena 2. vaiheessa on ferropiin ja veden seos. Ferropii koostuu raudasta (Fe) ja piistä (Si). 2. vaiheessa väliaineen tiheys on 3 kg/dm3.

Edellisessä erotuksessahan tiheydeltään yli 2 kg/dm3 materiaali jatkaa toiseen  pyörröerottimeen.

Text Box: Edellisessä erotuksessahan tiheydeltään yli 2 kg/dm3 materiaali jatkaa toiseen  pyörröerottimeen.

Text Box: Erotettu alumiini (tiheys 2,7 kg/dm3) menee pesuun.
Alumiini rikastetaan sulatuslaitoksessa ja valetaan. harkoiksi.

Rummussa materiaali jakautuu tiheyden perusteella alle 3 kg/dmkevyisiin jakeisiin ja yli 3 kg/dmpainaviin jakeisiin.

 

... ja kohta rikastukseen.
Rounded Rectangular Callout: ... ja kohta rikastukseen.

                                                                                            

                                               

Pesuvaiheessa jakeista erotetaan väliaineena toiminut ferropii takaisin 2. erotusvaiheen kiertoon.

 

Text Box: Tiheydeltään yli 3 kg/dm3metallit ja metalliseokset kupari, lyijy, sinkki, haponkestävä teräs ja messinki jatkavat erotusprosessia.

 

 

 

 

 

Metallien lajittelu

Erotusprosessin viimeiseen vaiheeseen ovat päätyneet ei magneettiset, tiheydeltään yli 3 kg/dmolevat metallit ja metalliseokset. Sinkki, kupari, lyijy, haponkestävä teräs ja messinki erotellaan toisistaan seuraavilla erotusmenetelmillä:

bullet

konenäkö

bullet

sähkönjohtavuus

bullet

XRF (röntgen)

                                                              

                                                               jakeet hihnalla matkalla erotukseen

Metallit ja metalliseokset toimitetaan asiakkaille jatkojalostukseen tai sellaisenaan raaka-aineeksi valmistajalle.                                                  

 

 

                                                                                                               Takaisin ylös