Nämä sivut ovat tehneet Enni Penttilä ja Saila Pennanen Helsingin yliopiston ”Kemia yhteiskunnassa”-kurssin yhteydessä. Sivut on tarkoitettu yhtenäiseksi opetuspaketiksi peruskoululaisille. Niitä saa käyttää opetustarkoituksiin täysin vapaasti.

Sivustomme esittelee nimensä mukaisesti luonnon väriaineita; niiden lähteitä, historiaa ja nykykäyttöä. Käsittely painottuu kasvi- ja maaväreihin, mutta tietoa löytyy myös eläimistä, hyönteisistä ja nilviäisistä eristettävistä väreistä. ”Yleistä”-osiosta löytyy perustietoa värien näkemisestä, ihmisessä ilmentyvistä väriaineista sekä metalli- ja kasviväreistä.

Uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tulisi auttaa oppilasta ymmärtämään kemian ilmiöiden ja niiden sovellusten merkitystä ihmiselle ja yhteiskunnalle. Sivustomme tarkoitus on herättää oppilaat näkemään värit ja väriaineet kemiallisena ilmiönä, jonka tuntemus on vaikuttanut kunkin aikakauden muotikäsityksiin, kaupankäyntiin ja taiteeseen. Sivujen tiedot, pohdintatehtävät ja käytännön työt tutustuttavat oppilaan myös jokapäiväiseen elämään liittyviin kemian ilmiöihin ja niiden perusteisiin, auttaen luonnontieteellisen maailmankuvan muodostumista. Parhaiten opetuspaketti sopii opetuskokonaisuuteen ”Elollinen luonto ja yhteiskunta”, esimerkiksi kosmeettisten aineiden ja tekstiilien tukimateriaaliksi. Oppimateriaalia voi myös hyvin käyttää biologian tai käsityön tunnilla.

Haluaisimme kiittää avusta Helsingin yliopiston Kemian opetuksen keskusta, yhteistyöyrityksenämme toiminutta Tikkurilaa, yliopistonlehtori Riikka Räisästä Helsingin yliopiston käsityötieteenlaitokselta sekä Evtek muotoiluinstituutin kasvivärien tuotekehitysprojektin Kirsi Niemistä.

Riikka Räisäsen tutkimus: Luonnonväriaine projekti- kemian, käsityön ja kuvaamataidon integroimisesta peruskoulussa http://home.edu.helsinki.fi/%7Eriraisan/tutkimus/integraatiop/index.htm

Kemian opetuksen keskuksen sivuilta löytyy paljon opettajalle hyödyllistä tietoa sekä opetuspaketteja: www.helsinki.fi/kemia/opettaja

Tikkurilan sivuilta löytyy tietoa maaleista, niiden valmistuksesta ja väripaleteista: www.tikkurila.fi

Kuvien lähdetiedot:

Etusivun valokuvat on ottanut Nuppu Linnavuori, ne on aiemmin julkaistu Kasvivärien tuotekehitysprojektin tiedotuslehti Kaunon numerossa 2.

Kasvivärit-sivujen kasvikuvan on ottanut Jari Taivainen ja sienikuvan Päivi Kovanen. Lankakuvat on ottanut Riikka Räisänen.

Muut kuvat ovat itse otettuja tai osoitteesta www.classroomclipart.com. Niitä saa vapaasti käyttää opiskelu- ja opetustarkoituksiin.

 

Käytetyt tietolähteet:

Nick Arnold ja Tony de Saulles: Karmea totuus kemiasta. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki.

Kaari Utrio, Una Nuotio ja Taina Heikkilä: Rusoposkia, huulten purppuraa: kosmetiikka ja nainen kautta aikojen. Tekniikan museo, Helsinki.

Cennino Cennini: Kirja maalaustaiteesta. Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki.

John Hudson: Suurin tiede, kemian historia. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Colin Hayes: Piirustus ja maalaus

Erik Sundström: Värjäämme yrteillä, sienillä ja jäkälillä. Kustannus- Mäkelä Oy, Karkkila.

Terttu Hassi: Luonnonväreillä värjääminen. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo- Helsinki- Juva.

Riikka Räisänen: Anthroquinones from the Fungus Dermocybe sanguinea as Textile Dyes. Dark Oy, Vantaa.

EVTEK Muotoiluinstituutti, Kasvivärien tuotekehitysprojektin tiedotuslehti Kauno no2 ja no3. Keili Oy, Vantaa

EVTEK Muotoiluinstituutti, Kasvivärien tuotekehitysprojektin seminaarijulkaisu 12.8.2002. Verbi, Espoo

Sivuilta www.coloria.net löytyy hyvin kattavasti tietoa kaikesta väreihin liittyvästä.

Sivulta http://www.koulut.naantali.fi/opettajat/kaarina.kanerva/kasvi8.html paljon tietoa kasvivärjäyksen kemiasta ja vinkkejä kuinka toteuttaa värjäys ryhmätyönä.

Palaa sivun yläreunaan