Kiehtovaa kemiaa tietokoneella

Molekyylimallinnus koulussa

Kemian opetukselle on luonteenomaista

  • kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti,
  • ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden avulla,
  • ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä
  • ilmiöiden mallintaminen ja matemaattinen käsittely.

Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin tiedonhankinnan ja mallintamisen välineenä. Tieto- ja viestintätekniikka kuuluu luonnollisena osana kemian opetukseen.

Teknologian kehittymisen myötä modernit tietokoneavusteiset kemian opiskeluympäristöt on jokaisen saatavilla eikä niiden hinta ole enää este käytettäväksi kemian opetuksessa koulussa (ks. mallinnusohjelmat).

Ne tarjoavat upeita mahdollisuuksia erityisesti kemian peruskäsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämisen tueksi molekyylimallintamisen avulla koulussa.

Molekyylimallinnus-opiskeluympäristöjä käyttäen voidaan opiskella molekyylien rakenteita ja ominaisuuksia, molekyylien välisiä vuorovaikutuksia sekä kemiallisia reaktioita ja niiden nopeuksia. Molekyylimallinnuksen käyttö on hyödyllistä myös kokeellisten töiden rinnalla. Mallinnusta voidaan käyttää kemiallisten ilmiöiden ennustamiseen ja selittämiseen kemian opetuksessa (ks. lisätietoa).