Kiehtovaa kemiaa tietokoneella

Kiehtovaa kemiaa tietokoneella

Molekyylimallinnus
- mitä se on ja miten sitä tehdään?

Molekyylimallinnus koulussa
- mitä mahdollisuuksia molekyylimallinnus tarjoaa kemian oppimisen tueksi?

Molekyylimallinnus jalokaasujen kemiassa
- kuinka molekyylimallinnus auttoi maailman ensimmäisen argonyhdisteen löytämisessä?

 

Tämä esite on osa Laskennallista kemiaa kouluihin -projektia, joka on Suomen Kemian Seuran laskennallisen kemian jaoston, Helsingin yliopiston kemian laitoksen ja Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n yhteistyöprojekti. Sen tarkoituksena on kartoittaa, helpottaa ja edesauttaa laskennallisen kemian ja kemian tietokoneavusteisten menetelmien hyödyntämistä ja soveltamista peruskoulujen ja lukioiden kemian opetuksessa.

Tekijät:

  • dos. Jan Lundell
  • yliopistonleht. Maija Aksela

© 2003 Helsingin yliopisto.