Kiehtovaa kemiaa tietokoneella

Lisätietoa

M. Aksela ja M. Lahtela-Kakkonen, Laskennallisen kemian mahdollisuuksia, Dimensio, No. 2 (2001) 34-37.

M. Aksela ja M. Lahtela-Kakkonen, Molekyylitason teknologiaa opetukseen, Kemia-Kemi 28(3) (2001) 200-203.

Jan Lundell, Kemian tieto- ja viestintätekniikkaa, Tietoyhteys 2 (2003) 23-24.