Kiehtovaa kemiaa tietokoneella

Kemian tieto- ja viestintätekniikka

Tietokoneavusteiset menetelmät ovat yleistyneet räjähdysmäisesti kemian tutkimuksessa viime vuosikymmeninä ja jopa 60% nykyisestä tutkimuksesta sisältää tietokoneavusteista kemiaa. Erityisesti erilaiset simulaatiot ja mallinnusmenetelmät tarjoavat haasteellisen uuden mahdollisuuden kemian havainnollistamiseen. Saavutetut tulokset muotoillaan nykyisin tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, piirto- ja erilaisten tieteellisten erikoisohjelmien kautta opiskelijoille, kollegoille ja suurelle yleisölle ymmärrettävään muotoon. Kuvat, symbolit, erilaiset merkit ja merkinnät ovat kemian arkipäivää, ne puhuvat kemiaa - ja tässä tietotekniset ratkaisut voivat tuoda merkittävän lisäpanoksen kemian tutkimukseen, opetukseen ja oppimiseen.

Kemian opetuksessa ja oppimisessa keskeistä on kemian ilmiöiden ymmärtäminen. Tietokoneavusteinen kemia yhdistettynä Internetin järkevään ja muuta opetusta täydentävään käyttöön antaa lähes rajattomat mahdollisuudet luoda uusia ja motivoivia kemian oppimateriaaleja. Kemian tieto- ja viestintätekniikka (kemian tvt) auttaa ymmärtämään, havainnollistamaan, selvittämään ja ennustamaan kemian ilmiöitä ja käsitteitä. Kemian tvt kattaa kaikki tieto- ja viestintätekniset innovaatiot ja sovellukset, jotka edesauttavat kemian tunnettujen ja tuntemattomien maailmojen aukeamista osaksi ymmärrettävää maailmankuvaa.