Tehtäviä

Ureaasi katalysoi urean CO(NH2)2 hajoamista.
a) mikä on x seuraavassa reaktiossa? CO(NH2)2 + H2O -> 2 NH3 + x
b) ureaasimolekyyli sisältää 4500 aminohappoa. Mikä on molekyylin suhteellinen molekyylimassa, kun yhden aminohapon suhteellinen kaavamassa on 106,7?

(c) Piia Heiskanen & Sini-Tuulia Mankinen 5/2004