Biotekniikka on ala, joka tutkii, muokkaa ja soveltaa luonnossa esiintyviä biologisia prosesseja. Biotekniikassa hyödynnetään mikrobi-, kasvi- tai eläinsoluja, niiden osia sekä aineenvaihduntaa ja siinä syntyviä aineenvaihduntatuotteita.

Biotekniikan yksi tärkeä osa-alue on geenitekniikka, joka tutkii geenien ja solujen toimintaa. Sen avulla voidaan muokata eliöiden perimää siirtämällä geenejä solusta tai eliöstä toiseen. Tällä tavoin saadaan aikaan haluttuja ominaisuuksia (esim. siemenetön viinirypäle, viljelykasvin taudinkestävyys, lääkemaitoa tuottava lehmä, lääkeinsuliinia tuottava soluviljelmä).

Biotekniikka voidaan ajallisesti jakaa kahteen jaksoon, perinteiseen ja moderniin. Modernissa biotekniikassa käytetään hyväksi geenitekniikkaa, joka sai alkunsa noin 20 vuotta sitten.

 

 

 

Mikrobeja käytetään solutehtaina, jolloin niiden aineenvaihduntaa muokataan siten, että ne tuottavat haluttuja aineita. Tällaisia aineita ovat mm. proteiinit ja erilaiset kemialliset aineenvaihdunnan tuotteet.

 

 Mikrobeissa tuotettavia aineita:               

 Proteiineja                                   Kemiallisia aineenvaihdunnan tuotteita

 

Aloitussivulle