Kemiallisilla aineenvaihduntatuotteilla tarkoitetaan tässä sellaisia yhdisteitä, joita eliö luonnollisissa olosuhteissa tuottaa vain vähän. Geenimuuntelulla tai aineenvaihdunnan muokkaamisella niitä saadaan tuotettua teollisesti kannattavia määriä.

Takaisin