Aineenvaihdunnalla tarkoitetaan eliöiden elintoimintojen ylläpitämiseksi tapahtuvia aineiden hajoamis- ja muodostumisreaktioita.

Takaisin