johdanto

koulumaailma

sovelluksia

tutkimus

 

 

Mitä on ympäristökemia?

Ympäristökemia on tieteenala, joka tutkii kemiallisia ja biokemiallisia ilmiöitä, jotka tapahtuvat luonnossa. Ympäristökemia tutkii sekä kemikaalien lähteitä, reaktioita, kuljettamista ja vaikutuksia ilmassa, vedessä, maaperässä ja elollisessa luonnossa, että ihmisen toiminnan vaikutusta näihin kaikkiin. Luonnontieteissä ympäristökemia on poikkitieteellinen ala ja siihen kuuluu paljon kemian, biologian ja muiden luonnontieteiden tietoa.

Jotta ympäristökemiaa voidaan tutkia täytyy ensin ymmärtää, miten luonnontilainen ja keinotekoisille kemikaaleille altistumaton luonto toimii. Täytyy tietää, mitkä ovat eri kemikaalien pitoisuudet luonnollisesti ja mikä vaikuttaa mihin. Ilman tätä tietoutta olisi mahdotonta tutkia miten ihminen vaikuttaa ympäristöön toimillaan.

Päivitetty viimeksi 2007-10-18