MUOVIT

 

OPETTAJALLE

YLEISTÄ MUOVEISTA

YLEISIMMÄT MUOVILAADUT

MUOVIEN KIERRÄTYS

KOKEELLISET TYÖT

TEHTÄVIÄ

YHTEISTYÖSSÄ

LÄHDELUETTELO

Tämä opetuspaketti on toteutettu Helsingin yliopiston Kemia yhteiskunnassa -kurssilla kevään 2005 aikana. Opetuspaketti soveltuu ensisijaisesti 7.-9. luokkien opetuskäyttöön. Paketti käsittelee erilaisia muovilaatuja, niiden ominaisuuksia ja käyttöä. Jokaisen käsittelemämme muovilaadun yhteydessä annamme esimerkin siitä valmistettavasta tuotteesta ja sen valmistusprosessista. Opetuspaketin suunnittelussa on otettu huomioon voimassa olevat peruskoulun opetussuunnitelman perusteet. Paketti on suunniteltu toteuttamaan OPS:n luvun 5 "Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta" ja luvun 7 "Ihminen ja teknologia" teemojen asettamia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Kemian aineenopetuksen keskeisistä sisällöistä vuosiluokilla 7-9, opetuspakettimme sisältö liittyy läheisesti raaka-aineet ja tuotteet -teemaan. Pakettimme teoriaosuus, kokeelliset työt ja erilaiset tehtävät tukevat OPS:n mukaista kokeelliseen lähestymistapaan tukeutuvaa opetusta ja oppimista. Tehtävät on tarkoitus tulostaa ja tehdä paperiversioina.

Tehtävien ratkaisut löytyvät tästä.

Antoisia hetkiä opetuspaketin parissa! Toivottavat tekijät: Ina-Sofia Nieminen (ina.nieminen@espoo.opit.fi) ja Katariina Nurmio

 

Etusivu