Lähdeluettelo

 

Aatelo, M. (toim.) 1995. Lähteiltä tuotteiksi, öljyn tie. Tampere: Tammer-Paino.

Aatelo, M., Aksela, M., Jauhiainen, P., Kanerva, K., Karkela, L., Leskinen, M., Montonen, M., Mäkelä, M-L., Kemianteollisuus ry, Taloudellinen Tiedotustoimisto, Suomen Muoviteollisuusliito & Öljyalan Keskusliitto 1995. Lähteiltä tuotteiksi, öljyn tie, työ- ja tehtäväohjeet. Helsinki: Julkaisumonistamo Eteläranta.

Järvinen, P. & Muovifakta Oy 2000. Muovin suomalainen käsikirja. Porvoo: WS Bookwell.

Muoviteollisuus ry. [Viitattu 15.3.2005]. www.luemuovia.net Perustietoa muovista, sen valmistuksesta ja kierrätyksestä.

Association of Plastics Manufacturers (PlasticsEurope). [Viitattu 16.3.2005]. www.apme.org Paljon tietoa muovista, mm. hyviä animaatioita muovin valmistuksesta ja opettajalle valmis suomenkielinen tehtäväpaketti.

Purduen yliopisto, Yhdysvallat. [Viitattu 14.3.2005]. http://chemed.chem.purdue.edu/demos/index.html Kokeellisia töitä kemian eri alueilta. Jokainen sivuilta löytyvä työ sisältää työohjeen ja videon.

 

Kuvat: Oy Orthex Ab (lukuunottamatta seuraavat tekijöiden itse ottamat kuvat: suojakäsine, kertakäyttölasi ja muovipullo)

Oy Orthex Ab:ta koskevat tiedot ovat peräisin yhtiöltä.

 

Etusivu