Hiilidioksidi

Hiilidioksidi on tärkeä elämää ylläpitävä kaasu. Sitä esiintyy luonnossa yhtenä ilman aineosana (n. 0,03 %) sekä liuenneena veteen. Hiilidioksidi on väritön, hajuton ja ilmaa raskaampi kaasu. Kasvit tarvitsevat hiilidioksidia yhteyttämiseen. Luonnossa hiilidioksidia syntyy elollisten organismien hajotessa ja soluhengityksessä. Ihmisen toimesta syntyy myös suuria määriä hiilidioksidia – fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä, öljyä ja maakaasua poltettaessa.

Hiilidioksidin valmistus

Teollisuudessa hiilidioksidia valmistetaan vedyn valmistuksen ja alkoholikäymisen yhteydessä syntyneistä kaasuista. Valmistusprosessi voidaan jakaa eri vaiheisiin.

1. Raakakaasusta erotetaan vesihöyry
2. Kaasu puristetaan ja jäähdytetään
3. Kaasu puhdistetaan vesipesurissa
4. Loppu vesi ja hajuaineet erotetaan molekyyliseulalla
5. Kaasua jäähdytetään, kunnes hiilidioksidi nesteytyy
6. Lopullinen puhtaus saavutetaan tislaamalla

Hiilidioksidin käyttösovelluksia

Elintarviketeollisuus
- suojakaasupakkaaminen
- virvoitusjuomat
- kasvihuoneet
- jäähdytys- ja jäädytysaine

Veden käsittely
- juomaveden kovuuden säätö
- uimahalliveden pH-säätö

Muita käyttökohteita
- palonsammutusaine
- MIG/MAG-hitsauksen suojakaasu
- metsäteollisuudessa massan pesun tehostus ja pH-säätö

Häkä eli hiilimonoksidi

Hiilimonoksidi CO eli häkä syntyy hiilen tai hiiltä sisältävien yhdisteiden palaessa silloin, kun happea ei ole riittävästi, jotta voisi muodostua hiilidioksidia. Hiilimonoksidin hengittäminen on erittäin vaarallista, sillä päästessään keuhkoihin se syrjäyttää hapen ja kiinnittyy punasoluihin. Hiilimonoksidi kiinnittyy normaalisti happea kuljettavaan punasoluun jopa 200 kertaa voimakkaammin kuin happi, joten jo pieni määrä hiilimonoksidia hengitysilmassa on erittäin vaarallista.

palaminen | etusivulle