Soluhengitys ja yhteyttäminen

(eli hapesta hiilidioksidiksi ja päinvastoin)

Soluhengitys

Soluhengitys on soluissa tapahtuvaa kaasujen vaihtoa, jossa solun sisälle siirtyy happea ja solusta poistuu hiilidioksidia. Solun sisäisessä palamisessa happi yhtyy solun sisällä olevan sokerimolekyylin kanssa ja syntyy hiilidioksidia ja vettä. Samalla vapautuu energiaa, jota solut tarvitsevat toimiakseen.

C6H12O6 + 6 O2 --> 6 CO2 + 6 H2O + energiaa

Yhteyttäminen eli fotosynteesi

Kasvit tuottavat tarvitsemansa energian (sokerin) yhteyttämällä. Yhteyttämisessä kasvit ottavat ilmasta hiilidioksidia ja juurillaan vettä maasta ja auringonvalon avulla valmistavat sokeria. Samalla vapautuu happea.

6 CO2 + 6 H2O + auringon energiaa --> C6H12O6 + 6 O2

Ilman kasveja maapallon ilmakehässä ei olisi happea!

happi | etusivulle