Palaminen

Palaminen on kemiallinen reaktio, jossa aine (toinen alkuaine tai yhdiste) yhtyy hapen kanssa. Happi on palamisen perusedellytys, ilman happea ei palamista tapahdu. Palaminen voi olla hidasta, jolloin mitään näkyvää voimakasta reaktiota ei tapahdu, kuten raudan ruostuminen. Usein palaminen kuitenkin mielletään nopeaksi reaktioksi, jossa syntyy valoa ja vapautuu runsaasti lämpöenergiaa, äärimmäisenä esimerkkinä räjähdys. Ilman happipitoisuuden kasvu nopeuttaa palamista.

Oksidit

Palamisessa syntyneitä hapen yhdisteitä sanotaan oksideiksi. Esimerkkejä oksideista:

Monet oksidit ovat suurina pitoisuuksina haitallisia tai jopa vaarallisia hengitykselle ja saattavat ärsyttää ihoa ja limakalvoja! Esimerkkeinä tällaisista oksideista ovat rikkidioksidi ja typpidioksidi.

happi | etusivulle