Ympäristö

Seuraavassa esitellään liiman elinkaari. Liimatuote vaikuttaa ympäristöön jokaisessa elinkaaren vaiheessa.

Öljy

Öljyn jalostuksen yhteydessä syntyy petrokemikaaleja kuten eteeniä, propeenia, bentseeniä, fenolia ja asetonia. Öljynjalostus tuottaa myös erilaisia orgaanisia liuottimia, joita käytetään liimojen liuottimina.

Raaka-aineiden valmistus

Kun petrokemikaaleja edelleen jalostetaan, saadaan erilaisia muovien raaka-aineita, joihin liimojen sideaineetkin lukeutuvat.

   

Liiman valmistus

Liiman valmistus tapahtuu valmiista raaka-aineista sekoittamalla. Valmistuksen yhteydessä liimaan lisätään myös muita aineita (Katso lisää: Valmistus)

Raaka-aineiden kuljetus

Raaka-aineet kuljetetaan liimatehtaille. Jotkut liimojen valmistamiseen käytettävistä aineista ovat valmiita sellaisenaan. Toiset aineet sen sijaan on esimerkiksi polymeroitava (Katso lisää: Rakenne)

   

Tuotteen kuljetus ja jakelu

Tuote kuljetetaan kuluttajien saataville kauppoihin, tai viedään teollisuuden tarpeiksi.

 

Tuotteen käyttö

   
   

Jätteenkäsittely

Mahdollinen ylijäänyt liima, joka ehkä on jo kuivunut kuluttajan purkkiin, pitää toimittaa jätteenkäsittelylaitokselle hävittämistä varten. Muutamat liimat luokitellaan ongelmajätteiksi, joten liimapurkkia ei missään nimessä saa heittää luontoon lojumaan! Ympäristöään vaaliva kuluttaja ostaa liimaa vain tarvitsemansa määrän ja säilyttää liimapurkkia ohjeen mukaan. Näin toimiessaan hän välttyy myös jätteenkäsittelymaksuilta.

Tulostettava sivu