Valmistus

Liiman käytännön valmistus on pääasiassa raaka-aineiden sekoittamista. Teollisuuden käyttämät reaktorisäiliöt ovat tilavuudeltaan 500-5000 litran vetoisia, siis hyvin suuria verrattuna tavalliseen kattilaan, jonka tilavuus on 2-3 litraa. On hyvä muistaa, että valmis liima sisältää sideaineen lisäksi monia muitakin aineita. Seuraavassa on esitetty tyypillisen liiman koostumus:

Sideaine

Liiman tärkein osa - ilman tätä ei voi edes puhua liimasta. Sideaineisiin voit tutustua tarkemmin osioissa Rakenne ja Luokittelu.

Täytteet

Parantavat liiman kykyä täyttää epätasaisia saumoja, toimivat happamuudensäätöaineina ja tekevät liiman valmistuksen halvemmaksi: sideainetta ei kannata olla liikaa, jos liimattava materiaali ei tarvitse kovin vahvaa liima-ainetta.

Pehmittimet 

Muuttavat kovan ja hauraan liimakalvon pehmeämmäksi ja alentavat kalvonmuodostumislämpötilaa.

Paksuntamisaineet

Säätävät liiman viskositeetin sopivaksi ja vaikuttavat sitomisnopeuteen muuttamalla liiman vedenpidätyskykyä.

Vaahtoamista estävät ja ilmaa poistavat aineet

Alentavat liiman sisältämän veden pintajännitystä.

Säilöntäaineet

Hidastavat liiman pilaantumista.

Orgaaniset liuottimet

Näitä käytetään vain erityistapauksissa. Orgaaniset liuottimet helpottavat vaikeasti liimattavien pintojen liimausta.

Tavallisen yleisliiman sideaineena on polyvinyyliasetaatti ja kantoaineena vesi. Täytteinä käytetään kalsiumkarbonaattia ja kalsiumsulfaattijauhetta, pehmittimet ovat dibentsoaattityyppisiä aineita ja paksuntamisaineiksi lisätään selluloosaeettereitä, kolloidaalisia piihappoja tai polyakrylaatteja liiman käyttötarkoituksen mukaan.

Liimojen tuotekehittely on tarkkaa puuhaa. Koevedokset valmistetaan useampaan kertaan pienessä mittakaavassa, ennen kuin liimaa aletaan valmistaa kuluttajille ja teollisuuden käyttöön.

Liimat testataan huolellisesti, jotta tiedettäisiin, kuinka hyvin ne kestävät erilaisia olosuhteita. Myös liimojen tarttumista ja tarttumisen voimakkuutta eri materiaaleihin tutkitaan. Viereisessä kuvassa testataan liimaa.

Tulostettava sivu