Sanasto 

Adheesio

Sidontavoima liiman ja liimattavan materiaalin välillä.

Dispersio Katso: dispersioliima.
Dispersioliima Liima, jonka sideaineen polymeerit ovat pieninä pisaroina kantoaineessa. Kun liima kuivuu - kun kantoaine haihtuu - polymeeripalloset takertuvat toisiinsa ja liimattaviin pintoihin. Yleisin kantoaine on vesi.
Glutiini

Eläinperäisistä tuotteista, kuten eläinten vuodista, saatava liima-aine.

Kaksikomponenttiliima

Liima koostuu kahdesta eri osasta, liimasta ja kovettajasta. Juuri ennen liimausta liiman eri osaset eli komponentit sekoitetaan keskenään.

Kantoaine

Kantoaine on neste, jonka seassa pikkuiset liimapallot uiskentelevat. Tavallinen kantoaine on vesi; sitä käytetään esimerkiksi yleisliimassa ja maitoliimassa. Tällaiset liimat kovettuvat, kun kantoaine haihtuu. 

Kaseiini

Maidon tärkein proteiini, josta voi valmistaa liimaa. Opettele valmistamaan omaa maitoliimaa osiossa Harjoitustyöt.

Kemiallisesti kovettuva liima

Kemiallinen reaktio alkaa ja saa aikaan liimaseoksen kovettumisen, kun liiman kaksi eri osaa, liima ja kovettaja, sekoitetaan keskenään. Esimerkiksi kaksikomponenttiliimat kovettuvat kemiallisesti.

Kertamuovi

Kertamuovin valmistuksen yhteydessä vierekkäiset molekyylit sitoutuvat kemiallisesti yhteen, jolloin muodostuu verkkomainen rakenne, kuin yksi jättiläismolekyyli. Tätä jättiläismolekyyliä ei pystytä kuumentamisen tai liuottimen avulla sulattamaan, vaan se hiiltyy tarpeeksi korkeassa lämpötilassa.

Kestomuovi

Vierekkäiset polymeerit eivät ole sitoutuneet kemiallisesti yhteen. Molekyylit saadaan erilleen esimerkiksi kuumentamalla ja muovi (liima) sulaa tai pehmenee. Kestomuovit voidaan muovata uudelleen.

Kontaktiliima

Kontaktiliima levitetään molemmille liimattaville pinnoille ja annetaan kuivua hetken verran. Sen jälkeen liimapinnat painetaan vastakkain.

Koheesio

Liiman sisäinen lujuus.

Liima

Aine, joka tarttuu kappaleiden pintoihin joko mekaanisesti tai kemiallisesti ja näin saa ne pysymään yhdessä. Liima-sanaa käytetään myös monien erilaisten pastojen, massojen ja liistereiden yhteydessä.

Liuotin Liimoissa liuotin on aine, johon liiman sideaine on liuennut. Liiman liuottimena voi olla esimerkiksi vesi tai asetoni .
Liuotinliima Termiä käytetään yleensä liimoista, joiden liuotin on orgaaninen (esimerkiksi asetoni).. Tällaisia liimoja käytetään vain erityisen vaikeisiin liimauksiin.
Monomeeri Polymeerin rakenneosa.
Oligomeeri

Osittain polymerisoitunut monomeerien ketju. Tätä termiä käytetään, kun polymeroitumisreaktio ei ole vielä tapahtunut kokonaan.

Pikaliima

Nopeasti toimiva liima, jonka sideaineena on syanoakrylaatti.

Pintaenergia

Kappaleen tai nesteen sekä kaasun väliseen rajapintaan sitoutunut energia. Nesteen pintajännitys on yksi pintaenergian esiintymismuoto.

Polymeeri

Suuri, usein ketjumainen molekyyli, joka on rakentunut pienemmistä molekyyleistä eli monomeereista.

Polymerisoituminen

Tapahtuma, jossa useat molekyylit, monomeerit, muodostavat pitkäketjuisen molekyylin, polymeerin. Tarkemmin osiossa Rakenne.

Polyvinyyliasetaatti

Yleisliiman sideaine. Tutustu tarkemmin osiossa Rakenne.

Sideaine

Liiman tärkein osa - aine, joka saa liimattavat pinnat tarttumaan toisiinsa. Sideaineisiin voit tutustua tarkemmin osioissa Rakenne ja Luokittelu.

Sulateliima

Kiinteä liima, joka toimiakseen täytyy sulattaa. Nämä liimat sulavat suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa, ja kovettuvat jäähtyessään, jolloin muodostuu liimasauma.

Syanoakrylaatti

Pikaliiman sideaine. Tutustu tarkemmin osiossa Rakenne.

Tarraliima

Liiman levityksen jälkeen liiman annetaan kuivua miltei kokonaan. Liimattavat pinnat painetaan tämän jälkeen yhteen. Esimerkiksi teipin pinnalla on tarraliimaa.

Yleisliima

Erityisesti puun, paperin ja kankaan liimaukseen sopiva liima, jonka sideaineena on polyvinyyliasetaatti. Kaupasta tätä löytyy esimerkiksi tuotemerkkien Kiilto 66 ja Erikeeper alta.

Tulostettava sivu