YLEISTÄ

Opetuspaketin tavoitteet

Nämä sivut on tehty Helsingin yliopiston kemian laitoksen opettajankoulutusyksikön kurssilla Kemia yhteiskunnassa. Kurssin aikana mm. tutustuttiin kemian alan yrityksiin ja tehtiin pareittain opetuspaketti omasta aiheesta. Meidän aiheenamme oli lääkekemia. Vierailimme Orion Pharmalla ja tutustuimme alan kirjallisuuteen.

Tämä opetuspaketti on tarkoitettu lähinnä lukion Orgaanisen kemian kurssille, joskin suuri osa sivustojen tiedoista on ihan yleistä tietoa esim. lääkkeiden historiasta. Sivuilta löytyy yksi laboratoriotyöohje (aspiriinin valmistaminen) ja jonkin verran orgaanisen kemian teoriaa. Sivuilla olevat tekstit on muokattu lisälukemistona olevista kirjoista. Käsitetehtäviin ei löydy vastauksia sivuilta, vaan ne ovat lähinnä kertaustehtäviä orgaanisesta kemiasta. Aihepiiri on loppujen lopuksi laaja, joten viimeisellä sivulla on lisälukemistoa ja linkkejä. Toivottavasti sivut auttavat ymmärtämään, että kemiaa on muuallakin kuin laboratoriossa, se liittyy jokapäiväiseen elämään ja on tärkeää!

 

YLEISTÄ JOHDANTO LÄÄKETEOLLISUUS TEORIAA ASPIRIINI LINKIT ja LUKEMISTO

Pääsivulle

Sivun Alkuun

Seuraava

Tekijät: Miia Virtanen ja Katja Virtanen