KOMPOSIITIT
Lukijalle
Historiaa
Rakenne
Ominaisuuksia
Sovelluksia
Puu/polymeerikomposiittien tutkimus
Tehtäviä
SANASTO

 

absorptio - prosessi, jossa aineeseen imeytyy toista ainetta

anisotrooppinen - materiaalia sanotaan anisotrooppiseksi, jos sen ominaisuudet ovat eri suunnista erilaiset

apuaine - tuotteen valmistuksessa käytettävä aine, joka ei ole tarkoitettu jäämään lopputuotteeseen; komposiittituotteiden valmistuksessa yleisempiä apuaineita ovat irroitusaineet ja erilaiset liuottimet

eksoterminen reaktio - lämpöä vapauttava reaktio; esimerkiksi hartsin kovettumisreaktio

ekstruusio - materiaalin muovaaminen painamalla sitä suulakkeen läpi; esimerkiksi putkien valmistus

elastomeeri - makromolekyyleistä muodostunut materiaali, jolle on ominaista venyvyys ja nopea palautuminen alkuperäiseen muotoon jännityksen loputtua

endoterminen reaktio - lämpöä sitova reaktio

hartsi - suurimolekyylinen, nestemäinen tai jähmeä, luonnossa esiintyvä tai synteettisesti valmistettu aine; muovikomposiitteihin liittyen usein seos- ja apuaineita sisältävä esipolymeeriseos, joka silloittumisreaktiossa muuttuu kertamuoviksi

hiilikuitu - orgaanisesta kuidusta hiillyttämällä tehty kuitu; lujitteena käytettäviä hiilikuituja valmistetaan mm. polyakryylinitriilikuiduista ja piestä kehrätyistä kuiduista

impregnointi - tuotteen käsittely nestemäisessä muodossa olevalla aineella niin, että nestemäinen aine ainakin osittain jää tuotteeseen; esimerkiksi lujitteen käsittely hartsilla, joka sisältää kovettumiseen tarvittavat aineosat

isotrooppinen - materiaalia sanotaan isotrooppiseksi, jos sen lujuusominaisuudet ovat kaikissa suunnissa samanlaiset

kertamuovi - synteettinen orgaaninen polymeeri, joka on muodostunut hartsista silloittumis- eli verkkoutumisreaktion seurauksena; kertamuovia ei voida työstää uudelleen lämmittämällä tai liuottamalla nesteeseen

kestomuovi - orgaaninen, suurimolekyylinen polymeeri, jota voidaan lämmön ja paineen avulla toistuvasti muovata ilman, että polymeerin rakenne muuttuu

Kevlar - Polymeerikuitu, jota käytetään esimerkiksi luotiliiveissä. Kemiallinen kaava:

Lähde: Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos. 

komposiitti -kahden tai useamman materiaalin yhdistelmä, jossa materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet tai sulautuneet toisiinsa

kuitu - partikkeli, jonka poikkileikkaus on pieni ja pituus poikkileikkaukseen nähden suuri

kuitukelaus - kuitulujitettujen tuotteiden valmistusmenetelmä, jossa muoviaineella kyllästetyt kuidut kelataan pyörivän muotin ympärille

laminaatti - tuote, joka on muodostettu kerroksia yhteen liimaamalla; komposiittitekniikassa erityisesti tuote, joka sisältää kaksi tai useampia lujitekerroksia

lasikuitu - lasipohjainen materiaali kuitumaisessa muodossa; valmistetaan sulasta lasimassasta suuttimen avulla

lujitemuovi - muovikomposiitti, jonka pääaineosina ovat muovi ja kuitumainen lujite

matriisi - komposiitin osia yhdistävä ja sitova aineosa, esimerkiksi lujitemuoveissa muovi 

muovi - paineen ja lämmön avulla halutun muotoiseksi kappaleeksi muovautuva polymeerimateriaali, johon on tavallisesti sekoitettu lisäaineita

polymeeri -orgaaninen, toistuvien rakenneyksiköiden muodostama makromolekyyli

puristelevy (sheet moulding compound SMC) - levymäiseen muotoon valmistettu puristemassa

ruiskulaminointi - laminaattien valmistumenetelmä, jossa avoimeen muottiin ruiskutetaan hartsia ja katkottuja lujitekuituja

ruiskuvalu - valmistusmenetelmä, jossa muovattava raaka-aine syötetään paineen avulla muottiin

röntgentarkastus - röntgenkuvaukseen perustuva ainetta rikkomaton tarkastusmenetelmä

ultraäänitarkastus - ultraääntä käyttävä ainetta rikkomaton tarkastusmenetelmä, joka perustuu ultraäänen läpäisyn tai heijastusten mittaamiseen

VTT - Valtion teknillinen tutkimuskeskus

 

Etusivulle

Tekijät:
Hannele Myllymaa ja Pia Vesterbacka
Kemia yhteiskunnassa- kurssi, kevät 2005 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos