KOMPOSIITIT
LUKIJALLE
Historiaa
Rakenne
Ominaisuuksia
Sovelluksia
Puu/polymeerikomposiittien tutkimus
Tehtäviä
Sanasto

 

Tämä opetuspaketti on tehty kevään 2005 aikana Helsingin yliopiston kurssilla Kemia yhteiskunnassa. Tekijät haluavat kiittää kurssin vetäjiä kemian laitokselta sekä Jyrki Malia valtion teknillisesta tutkimuskeskuksesta (VTT). 

Opetuspaketti liittyy uuden opetussuunnitelman mukaiseen kemian kurssiin 4, "metallit ja materiaalit". Siinä yhtenä keskeisistä sisällöistä on komposiitit ja tavoitteina on oppia tuntemaan erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä. 

Aiheena komposiitit osoittautuivat laajemmaksi ja monimuotoisemmaksi kuin alun perin kuvittelimme, sillä komposiiteiksi voidaan lukea kaikkea luusta aina vaneriin, betoniin ja lasikuituun. Tämä opetuspaketti käsittelee pääasiassa ihmisen valmistamia komposiitteja. Pääpainon saivat erilaiset kuitu- ja partikkelilujitetut komposiitit. Ennen opetuspakettiin tutustumista olisi hyvä olla jonkinlainen käsitys muoveista, sillä muovimateriaalit ovat keskeinen osa komposiittien valmistuksessa.

Tämän opetuspaketin alasivut voidaan käydä missä järjestyksessä tahansa, tosin tehtävät kannattaa jättää viimeiseksi, ja sanastoa voi tutkia aina tarpeen mukaan. Alla on lista osasta käyttämiämme tietolähteitä. Linkkejä komposiittituotteita valmistaviin yrityksiin löytyy myös alasivulta "Sovelluksia".

20.4.2005 Hannele Myllymaa ja Pia Vesterbacka

Lähteitä:

Internetistä

Tampereen teknillisen yliopiston kurssimateriaalia: Jyrki Vuorinen: Virtuaalinen materiaalin valinnan kurssi
http://butler.cc.tut.fi/~juhan/vmv_2002/vmv_4_5.html

JOPTEK OY COMPOSITES: valmistaa komposiittituotteita
http://www.joptek.fi/default.asp?t=2

Englanninkieliset, mainosten takia hieman raskaslukuiset sivut, joissa PALJON tietoa ja linkkejä komposiitteihin liittyen
http://composite.about.com/

Bill Moyerin kotisivuilta löytyy kattavasti tietoa komposiiteista ja niiden käytöstä panssarivaunuissa
http://www.ciar.org/~ttk/mbt/armor.composites.2.html

Goodrich-yhtiön sivuilta tietoa mm. komposiittien historiasta, eduista ja tulenkestävyydestä
http://www.epp.goodrich.com/why.shtml

Kirja

Komposiittirakenteet
Olli Saarela ym., kustantaja Muoviyhdistys ry, 2003

 

Etusivulle

Tekijät:
Hannele Myllymaa ja Pia Vesterbacka
Kemia yhteiskunnassa- kurssi, kevät 2005 
Helsingin yliopisto, Kemian laitos