etusivu
edellytykset
sammuttaminen
hyödyt
paloturvallisuus
opettajalle

 

Edellytykset

Mitä palamiseen tarvitaan?

Palamiseen tarvitaan palava aine, happea ja riittävä lämpötila. Alinta lämpötilaa, jossa aine syttyy palamaan, kutsutaan syttymispisteeksi. Se on eri aineilla erilainen. Herkästi syttyvillä aineilla syttymispisteen sijasta käytetään termiä leimahduspiste. Esimerkiksi bensiinihöyry voi syttyä palamaan jo -30 asteessa. Palaminen loppuu heti, kun yksikin palamisen ehdoista puuttuu. Palamisen alkamiseen tarvitaan energiaa, mutta kerran vauhtiin päässyt palamisreaktio jatkuu itsestään. Palava aine luovuttaa energiaa ympäristöönsä, kunnes palamisen edellytykset loppuvat.

Ei savua ilman tulta?

Esimerkiksi puu, alkoholi ja bensiini palavat helposti. Näiden aineiden palaessa näemme liekin. Kun happea on liian vähän, palaminen on epätäydellistä ja esimerkiksi nuotion palaessa syntyy savua ja nokea. Tämä voi johtua siitä, että nuotio ei jostain syystä saa happea riittävästi tai puiden lämpötila ei pääse nousemaan tarpeeksi korkeaksi.

Hidas palaminen

Aine voi reagoida hapen kanssa myös ilman liekkiä, mitä kutsutaan hitaaksi palamiseksi. Esimerkiksi ihmisen ruumiinlämpö on peräisin soluissamme tapahtuvasta palamisreaktiosta. Ruoan palamistuotteet, hiilidioksidi ja vesi, poistuvat uloshengityksen mukana elimistöstä. Muita esimerkkejä aineen hitaasta palamisesta ovat puun lahoaminen, hopeaesineiden tummuminen ja raudan ruostuminen. Kaikissa tapauksissa aine muuttuu kun se joutuu kosketuksiin hapen kanssa, eli tapahtuu palamisreaktio.

Mitä tiedät palamisesta?

Tee testi