POHDINTATEHTÄVIÄ:

 

Öljytuotteet:

 

 1. Miksi bensiiniasemalla on ehdoton tupakointikielto?
 2. Miksi auton moottori on sammutettava, kun autoa tankataan?
 3. Mitä eroa on eri bensiinilaaduilla?
 4. Mitä eroa on eri diesellaaduilla?
 5. Mitä muita erilaisia öljytuotteita tunnet?
 6. Mihin öljytuotteita käytetään?

 

(Lähde: LUMO 2 opettajan opas)

 

 1. Miten bensiini ja dieselöljy eroavat toisistaan?
 2. Mistä hiilivedyistä nestekaasu muodostuu?
 3. Miten maaöljy ja maakaasu ovat muodostuneet?
 4. Mitä on kerosiini?

 

(Lähde: Kemian avain kurssi 3 opettajan aineisto)

 

Bensiinin käyttö:

 

 1. Miten bensiinin palamista voidaan edistää niin, että nokea ei muodostu?
 2. Miksi autoissa käytetään katalysaattoria?
 3. Miksi auton pakokaasut sisältävät typen oksideja?
 4. Miksi öljytuotteista poistetaan rikki, mutta typen poistamisella ei ole merkitystä?
 5. Mitä vaaratilanteita voi syntyä, kun säiliöautosta täytetään huoltoaseman säiliöitä?
 6. Miten näitä vaaroja ehkäistään?
 7. Miksi grillihiiliä, nuotiota tai juhannuskokkoa ei saa sytyttää bensiinillä?

 

(Lähde: LUMO 2 opettajan opas)

 

 1. Mihin eri tarkoituksiin bensiiniä käytetään?

 

(Lähde: Kemian avain kurssi 3 opettajan aineisto)

 

 1. Mitä eroa on bensiinin ja puun syttymisellä?

 

(Lähde: Aine ja energia 2 kemian opettajan opas)

 

Polttonesteiden säilytys:

 

 1. Kuinka paljon eri polttonesteitä saa säilyttää kotona?
 2. Mitä säännöksiä polttonesteiden säilytyksestä on annettu?

 

(Lähde: LUMO 2 opettajan opas)

 

Öljynjalostus:

 

 1. Missä jakotislausta käytetään?
 2. Mihin jakotislaus perustuu?
 3. Mitkä hiilivetyjen ominaisuudet vaikuttavat kiehumispisteeseen?
 4. Mitkä tekijät vaikuttavat kiehumislämpötilaan?
 5. Minkälaisia yhdisteitä on raakaöljyn eri tislausjakeissa?
 6. Mitä tuotteita eri jakeista jalostetaan?

 

(Lähde: LUMO 2 opettajan opas)

 

Öljyä karvapeitteessä:

 

 1. Miten öljy vaikuttaa eläinten karvapeitteeseen?
 2. Miten voisit puhdistaa turkiksen öljystä?

 

(Lähde: LUMO 2 opettajan opas)

 

Käyttämämme lähteet:

 

Aatelo, M. (toim.) 1995: Lähteiltä tuotteiksi öljyn tie työ- ja tehtäväohjeet. Kemianteollisuus ry, Taloudellinen Tiedotustoimisto, Suomen Muoviteollisuusliitto, Öljyalan Keskusliitto. Julkaisumonistamo Eteläranta Oy. Helsinki.

Aspholm, S. & Saari, H. & Bjurström, L. & Hirvonen, H. & Hongisto, J. & Lavonen, J. & Viiri, J. 1997: Aine ja energia 2 kemian opettajan opas. WSOY. Helsinki.

Happonen, J. & Heinonen, M. & Muilu, H. & Nyrhinen, K. 2002: Kemian avain kurssi 3 opettajan aineisto. Otava. Keuruu.

Kärnä, P. & Leskinen, M. & Montonen, M. & Repo, K. 1998: Lumo tutkimuksia 2 opettajan opas. WSOY. Porvoo.

 

Pohdintatehtävien vastaukset

Pääsivulle