TITAANIDIOKSIDI

•  Kemiallinen kaava:  TiO2
•  Moolimassa: 79.9 g/mol
•  Kiehumislämpötila: 2500-3000°C
•  Sulamislämpötila: 1855°C
•  Suhteellinen tiheys (vesi=1): 3.9-4.3
•  Ei liukene veteen

Titaanidioksidi (TiO2) eli titaanivalkea on puhtaanvalkoinen titaanin ja hapen kemiallinen yhdiste. Se kuuluu epäorgaanisiin läpinäkymättömiin pigmentteihin eli pigmenttimineraaleihin, joita käytetään yhä enemmän ja monipuolisemmin etenkin papereissa, kartongeissa, muoveissa ja maaleissa. Lisäksi titaanidioksidia käytetään elintarvikelisäaineena (E-koodit), väripigmenttinä kosmetiikassa (esim. huulirasvat, hammastahnat) ja lääkkeissä sekä UV-suojana aurinkovoiteissa (UV-Titaani).

Titaanidioksidi ei liukene veteen, happoihin eikä emäksiin. Sen kiderakenteena voidaan erottaa rutiili ja anataasi. Titaanidioksdin tärkeimmät ominaisuudet ovat dispergoituvuus, kiiltävyys, peittokyky, säänkesto ja valkoisuus.

Suomessa ainoa titaanidioksidin tuottaja on Kemira Pigments, joka on tuottanut titaanidioksidia vuodesta 1961. Kemiran osuus TiO2:n maailmanmarkkinoista vuonna 2001 oli 3%. Titaanidioksidi on Suomelle tärkeä vientituote, ja sitä viedäänkin noin sataan maahan. Kemiran tuottamasta titaanidioksidista suurin osa (50%) myydään maalien valkoiseksi väripigmentiksi. Kemira Pigmentsin Porin tehdas on maailman ensimmäisiä titaanidioksiditehtaita, jolle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

Titaanidioksidin valmistusprosessi

             

 

LISÄTIETOA TITAANIDIOKSIDISTA:

Kemira    Kansainvälinen kemianteollisuuden konserni. Ainoa titaanidioksidin valmistaja Suomessa.

Titaanidioksidin käyttöturvallisuustiedote    (Työterveyslaitos)