Ett stort tack till våra samarbetspartners Valio och Milk Works för de trevliga dagar vi fick bekanta oss med mejeribranschen. Det var väldigt lärorikt!

Länkar till nyttiga sidor:

Milk Works -projektet bekostas av alla finländska mejerier i proportion till deras storlek, Valio står för 80 % av kostnaderna. Det har som uppgift att göra mejeribraschen lockande, och allmänt informera om mjölkprodukter. Sidorna är på finska.

Valio Oy Ab är det största mejeriet i Finland. På deras hemsidor hittar du mer information om mjölkprodukter, recept mm, men tyvärr bara på finska.

Ingman Oy Ab är det näst största mejeriet. Också där finns bl.a. recept, de har svenskspråkiga sidor också.

Intressant kemisida med många försök du kan göra både hemma och i skolan! Sidorna har gjorts av Umeå universitet i Sverige.

Lärarutbildningen vid Kemiska institutionen (Helsingfors universitet) hittar du här, sidorna är bara på finska.

Helsingfors universitets hemsida finns här.

Till huvudsidan